Serişdeleriň çagalar üçin ulanylmagy

ÝUNISEF-iň serişdeleri gönükdirmek ugrunda edýän tagallalary Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny ileri tutmak boýunça ýurt maksatnamasyny goldamagy nazara alýar.

tuk-resource-leveraging
UNICEF