Kiçi ýaşly çagalaryň aman galmagy we abadan durmuşy

Türkmenistan çaga ölümçiligini azaltmakda birnäçe üstünlikleri gazandy, şeýle-de bolsa ýetilmeli sepgitler heniz öňde.

tuk-healthandnutrition
UNICEF