Inklýuziw bilimiň ileri tutulmagy

ÝUNISEF ähli çagalar üçin elýeterli we ýokary hilli irki bilimi we mekdebe çenli we başlangyç bilim edaralarynda çaga hoşniýetli ýörelgeleriň ýaýbaňlandyrylmagyny öz içine alýan maýyplygy bolan çagalaryň durmuş inklýuziýasynyň tarapdary bolup çykyş edýär.

Pupil at ECD Center in class
UNICEF/Julie Pudlowski