Biziň alyp barýan işimiz

ÝUNISEF dünýäniň 190 döwletinde, şol sanda Türkmenistanda, çagalaryň hukuklaryny öňe sürýän we goraýan global liderdir.

A mother with a newborn