Çaganyň hukuklary boýunça hyzmatdaşlyklar

Çagalar üçin netijeleri gazanmakda we olaryň hukuklaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyklaryň ähmiýeti uludyr.

Children at school
UNICEF/Turkmenistan