Sosyal Politika

UNICEF Türkiye’de, her çocuğun en iyi biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla mevcut sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek için çalışmaktadır.

UNICEF in Turkey works to develop solutions for improving access for social protection mechanisms so that every child, including the most vulnerable refugee and migrant children, has a chance to survive and thrive.
UNICEF/Herwig