UNICEF TÜRKİYE YILLIK RAPORU - 2018

YILLIK RAPORU 2018

ANNUAL REPORT 2018
UNICEF/Ergen

Öne çıkanlar

Giriş

Türkiye, özellikle de saglık ve egitim alanlarında genis kapsamlı kamu hizmetleri sunan, köklü kurumları bulunan ve üst-orta gelir grubunda yer alan bir ülkedir. Türkiye’nin çocuk haklarını savunma ve ulusal sınırların ötesinde de destekleme kapasitesi, kayda deger bir düzeydedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandasları arasında mutlak yoksulluk neredeyse hiç bulunmamaktadır. Ülkede bebek ölüm hızı, bin canlı dogumda 9,2'ye düsmüstür (TÜIK, 2017). 6-13 yasları arasındaki çocuklar arasında okullasma oranı %98'in üzerindedir. Öte yandan, toplumsal cinsiyet esitsizliklerinin yanı sıra bölgesel ve sosyoekonomik esitsizlikler çocukların hem yasam kosullarını hem de kaliteli ve kapsayıcı hizmetlere erisimini etkilemeye devam etmektedir. Engeli olan, ebeveyn bakımından yoksun, kanun ile ihtilafa düsmüs, çalısan ve mülteci olan çocuklar gibi dezavantajlı çocuk gruplarının haklarının korunması için özel çaba gösterilmesi gerekmektedir.

UNICEF TÜRKİYE YILLIK RAPORU - 2018
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce