UNICEF TÜRKİYE YILLIK RAPORU - 2017

YILLIK RAPORU 2017

ANNUAL REPORT 2017
UNICEF

Öne çıkanlar

Yönetici özeti

Türkiye, çocuk haklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli kapasiteye sahip üst-orta gelir düzeyinde bir ülkedir. Ancak, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk evlilikleri gibi sorunlar sürerken özellikle en güç durumdaki gruplar açısından kaliteli kapsayıcı eğitime erişimde, şiddet ve istismara karşı korunmada birtakım farklar olduğu gözlenmektedir. En güç durumda olan çocuklar arasında engeli olanlar, çocuk işçiler, kanun ile ihtilafa düşmüş olanlar, ergen yaşlardaki kız ve erkek çocuklarla mülteci çocuklar yer almaktadır.

YILLIK RAPORU 2017
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe, İngilizce