Ulusal Meslek Standardı - Tarım Aracısı

Tarım Aracısı - Seviye 4

Ulusal Meslek Standardı Tarım Aracısı - Seviye 4
UNICEF

Öne çıkanlar

Tarım Aracısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015
tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal
Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
S.S. Kalkınma Atölyesi Bilim Eğitim Kültür Araştırma Uygulama
Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanmış,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş
ve MYK Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

Ulusal Meslek Standardı - Tarım Aracısı Seviye 4 Gorsel
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce, Türkçe