Teknik Bilgi Notu: COVID-19 ve Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar

Teknik Bilgi Notu: COVID-19 ve Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar

çocuklar
UNICEF

Öne çıkanlar

Giriş
Daha önceki salgın hastalıklar sırasında elde edilen tecrübelere göre, COVID-19, hastalığın doğrudan etkilerinin yanı sıra hastalığın yayılımını önlemeye ve kontrol altına almaya yönelik tedbirler nedeniyle yeni çocuk koruma riskleri doğurabilir. Ayrıca halihazırda mevcut olan çocuk koruma risklerini de arttırabilir. Bu notta da belirtildiği üzere, belli topluluklar bu koşullar altında daha dezavantajlı bir konumdadır. Buna, genellikle psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları olan, kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşayan ve istismar ve ihmale karşı daha savunmasız olan özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuklar da dahildir.
2
Önceki salgınlardan edinilen dersler, Devletlerin müdahale planlarını tasarlayıp uygularken, artan çocuk koruma ihtiyaçlarına yer vermelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanamaması veya koordineli müdahalelerin geç uygulanması mağduriyeti arttırabilir, çocuklara telafisi olmayan zararlar verebilir ve bütün toplumun toparlanmasını geciktirebilir.
COVID-19 salgınına müdahalede bulunurken Devletler, özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğun insan haklarına tam olarak saygı gösterilmesini, korunmasını ve bunların gereklerinin yerine getirilmesini sağlamalıdır. Bu, çocukların tutulduğu merkezlerde aşırı kalabalığı azaltmak için somut adımlar atmak ve hapis dışı (non-custodial), aile veya toplum temelli bakıma güvenli şekilde yerleştirilmelerini sağlamak da dahil olmak üzere yeterli bakım ve korumayı da kapsamaktadır. Bu aynı zamanda çocukları ilgilendiren bütün kararların ve tedbirlerin çocuğun yüksek yararı ilkesi ve çocukların yaşama, hayatta kalma, gelişme ve sesini duyurma hakları ışığında alınması gerektiğini ifade eder.
Bu not, alıkoyma yetkisini haiz makamlara COVID-19 müdahalesine ilişkin aşağıdakileri de kapsayan temel bilgileri ve atılması gereken adımları anlatmayı amaçlamaktadır:
1. Alıkoyma merkezlerine yeni çocuk kabulünün askıya alınması
2. Güvenle tahliye edilebilecek tüm çocukların tahliye edilmesi
3. Alıkonulma hali devam eden tüm çocukların sağlık ve esenliklerinin korunması

çocuklar
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe