Türkiye'de geçici koruma altındaki çocukların eğitimine ilişkin istatistik raporu (2020-2021)

Bu raporun amacı, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim durumunu açıklamaktır.

Bu raporun amacı, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim durumunu açıklamaktır.
UNICEF/Rich

Öne çıkanlar

Bu raporun amacı, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim durumunu açıklamaktır. Raporda, Suriyeli çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere sağlanan örgün ve yaygın eğitim imkanları hakkında temel istatistiklere ve eğitim olanaklarına yer veriImektedir. Bunun yanısıra, genç ve yetişkin Suriyelilere yönelik eğitim olanakları da ele alınmaktadır.

Raporun ana bölümdeki veriler için referans alınan dönem, 2019- 2020 eğitim öğretim yılıdır.  Raporda ilk olarak Türkiye'ye yöne li k göç dalgas ı nın geliş i m sür eci ve Su riyelilere eğit i m deste ği ele alınmaktadır. Daha sonra, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuk, genç ve yetişkinlerin örgün eğitim (okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim, yaygın eğiti ve yüksek öğretim programlarına erişimi hakkında eğitim istatistikleri sunulmaktadır Ekler bölümünde ise, illere göre ayrıştırılmış ilave verilerin yanı sıra 2016-2017 eğitim öğretim yılından günümüze GKA çocukların eğitim durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilere yer veriImektedir.

 

 

Geçici koruma altındaki çocukların eğitim istatistikleri
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe, İngilizce