TÜRKİYE'DE ÇOCUK DOSTU ADLİYELER

Rapor, mahkeme sistemlerini ve bu sistemlerin daha fazla çocuk dostu olmasını sağlayabilecek yolları incelemektedir.

Öne çıkanlar

TÜRKİYE'DE ÇOCUK DOSTU ADLİYELER

Uluslararası ve Bölgesel Hukuk Kuralları, Standartlar ve Uygulama Üzerine Bir Rehber

Rapor, mahkeme sistemlerini ve bu sistemlerin daha fazla çocuk dostu olmasını sağlayabilecek yolları incelemektedir. Rapor ayrıca, çocuk dostu adliyelerin temel fiziksel ve operasyonel  özelliklerini ortaya koymaktadır.

Bu rapor, UNICEF'in, kanunla ilişki halinde olan çocuklarla ilgili stratejik öncelikleri ışığında, çocuk dostu adliyelerin yapısını ve bu adliyelerde işleyen süreçlere ilişkin yol gösterici ilkeleri incelemektedir.

Rapor, yargı sistemi içerisindeki çocuklara duyarlı alanlar hakkında bazı temel ilkeleri ortaya koymakta, çocuk dostu adliyelerin fiziksel ve yönetsel yapılarına dair rehber ilkelere değinmekte ve ayrımcılıktan uzak, anlaşılabilir ve katılımcı bir adli süreci sağlama yönündeki rollerinden hareketle, bu alanların nasıl daha çocuk dostu biçimde yönetilebileceğini ele almaktadır.

Rapor, Adalet Bakanlığı, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Çocuk Merkezi işbirliğinde hazırlanmıştır.

CHILD-FRIENDLY COURTHOUSES IN TURKEY
Yazar
Frances Sheahan
Basım Tarihi
Diller
İngilizce