TÜRKİYE - UNICEF ÜLKE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2016 -2020

TÜRKİYE - UNICEF ÜLKE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2016 -2020

Öne çıkanlar

Türkiye, çocuk haklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli kapasiteye sahip üst-orta gelir düzeyinde bir ülkedir. Ancak, çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk evlilikleri gibi sorunlar sürerken özellikle en güç durumdaki gruplar açısından kaliteli kapsayıcı eğitime erişimde, şiddet ve istismara karşı korunmada birtakım farklar olduğu gözlenmektedir. En güç durumda olan çocuklar arasında engeli olanlar, çocuk işçiler, kanun ile ihtilafa düşmüş olanlar, ergen yaşlardaki kız ve erkek çocuklarla mülteci çocuklar yer almaktadır. Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3,4 milyonu aşkın Suriyeli bulunmaktadır ve bu mültecilerin yaklaşık 1,5 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Buna ek olarak, diğer ülkelerden gelen kayıtlı göçmen ve iltica talebinde bulunan kişilerin sayısı da 365 bin civarındadır. Türkiye’nin mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli hizmetlere erişimlerinin sağlanması konularındaki kararlılığına ve bunun için ulusal kaynaklarının önemli bir bölümünü ayırmasına rağmen, mülteci sayısının daha önce görülmemiş boyutlara ulaşması nedeniyle uluslararası desteğe daha fazla ve sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.

TÜRKİYE - UNICEF ÜLKE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2016 -2020
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce