Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklar için Acil Müdahale Kılavuzu

Acil Müdahale Kılavuzu

Öne çıkanlar

Afetler ve acil durumlarda, mevcut afet yönetim sistemlerinin toplumun her kesimi için kapsayıcılığı; sistemlerin ve yaklaşımların kırılgan grupların kendine özgü koşullarını dikkate alan özelliklere sahip olması önemli bir gerekliliktir. Mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocukları; yaşam ve çalışma ortamlarının iç içe olması, aile ile birlikte göç sürecini içeren bir çalışma biçimine dahil olmaları ve riskli yaşam ve çalışma koşulları sebebiyle toplumsal yapı içerisindeki en kırılgan ve görünmez gruplardan birisidir. Türkiye’deki mevcut afet yönetim sisteminin mevsimlik gezici tarım işçiliğinin kendine özgü yaşam koşullarını dikkate alan bir işleyişe sahip olmasına etki edecek öneriler geliştirmek bu kılavuzun temel amacıdır.

Bu temel amaç çerçevesinde kılavuzun cevap vermeyi amaçladığı sorular aşağıdaki gibidir:

1) Acil durumlarda kırılgan gruplara yönelik temel yaklaşımlar, standartlar ve prensiplerin genel çerçevesi nasıl olmalıdır?

2) Bir kırılgan grup olarak mevsimlik gezici tarım işçileri için afet ve acil durumlarda derinleşen riskler nelerdir?

3) Mevsimlik gezici tarım işçileri özelinde afet ve acil durumlarda kurumların paylaşılan sorumlulukları nasıl olmalıdır?

4) Çocuk koruma ve mevsimlik gezici tarım işçileri perspektifinden acil durumda yapılması gerekenler nelerdir?

Yukarıda belirtilen temel amaç ve sorulara cevap verecek kılavuz bir doküman hazırlayabilmek için, öncelikli olarak mevcut afet yönetimi sistemini anlamak hedeflenmiş ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) detaylı olarak incelenmiştir. Sonrasında, bir kırılgan grup olarak mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının afet ve acil durumlarda yüz yüze kaldıkları riskleri ve mevcut afet yönetimi sürecindeki durumlarını ortaya koymak amacıyla, mevsimlik gezici tarım işçileri özelinde deneyimleri olan kurumlar ve kilit kişilerle görüşmeler gerçekleştirilerek sahadaki mevcut durum anlaşılmaya çalışılmıştır. Kılavuzun son bölümünde ise, genel değerlendirme ile birlikte uygulamaya yönelik somut önerilere yer verilmiştir. Öneriler, afet yönetimi döngüsünün farklı aşamaları için faaliyetler şeklinde oluşturulmuştur.

Mevsimlik gezici tarim iscileri ve cocuklar icin acil mudahale kilavuzu kapak
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
İngilizce, Türkçe