#HERÇOCUK 2015 Gündemi

Dünya liderleri insanlığın önümüzdeki 15 yıl içindeki gelişimi için bir yol haritası hazırlıyor.

Öne çıkanlar

Dünya liderleri insanlığın önümüzdeki 15 yıl içindeki gelişimi için bir yol haritası hazırlıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak bilinen bu yeni küresel hedefler dünyadaki her ülkede yatırımları ve girişimleri harekete geçirecek, milyonlarca insanın yaşamını etkileyecektir. Bu nedenle, kız ya da erkek, nerede yaşıyor olursa olsun her çocuğun kapsanması ve yeni küresel gündemin merkezine yerleştirilmesi yaşamsal önemdedir.

UNICEF
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe

Files available for download