COVID-19 Bağlamında Aile Dostu Politikalar Ve Diğer İyi İşyeri Uygulamaları

İşverenlerin atabileceği önemli adımlar

father and son
UNICEF

Öne çıkanlar

Koronavirüs (COVID-19) salgınının daha önce eşi benzeri görülmemiş ve bütün dünyada hissedilen sonuçları olmuştur. Salgın; tedarik zincirleri de dâhil olmak üzere işgücü piyasalarını ve ekonomileri yoğun bir biçimde etkilemekte, iş faaliyetlerinde yaygın kesintilere neden olmaktadır. Bir yanda çok sayıda işletme ayakta kalma mücadelesi verirken, öte yanda pek çok çalışan için işinden ve gelirinden olmak, artan çalışan kişilerin yoksulluğu birer gerçek olmuştur. Kendi adına çalışanlar, ev hizmetlerinde ve bakım hizmetlerinde çalışanlar ile gündelik işlerde veya geçici işlerde çalışanlar özellikle risk altındadır. Yeterli sosyal koruma sistemlerinin olmayışı çalışan ailelerin kriz karşısındaki savunmasızlığını arttırmaktadır.

Pek çok çocuk ve aile açısından bakıldığında, hızla değişen bu durum eğitimin ve çocuk bakımının kesintiye uğraması, ailede hastalık ve hane gelirinin potansiyel kaybı anlamına gelmektedir. Serbest dolaşıma getirilen kısıtlamalar ile krizin sosyoekonomik etkileri çocukların istismara, ihmâl ve şiddete uğrama riskini daha da arttırmaktadır.

Okul ve çocuk bakım evlerinin kapanması nedeniyle çalışan ebeveynlerin, özellikle de kadınların, evde bakım    sorumlulukları kriz sırasında önemli ölçüde artmıştır.

Çalışan ebeveynlere bu krizle başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları zaman, bilgi, hizmet ve kaynakların verilmesi, aile dostu politikalar ve uygulamalar kritik bir fark yaratabilir. Bu politika ve uygulamalar ayrıca daha geniş çapta sosyal koruma tesis edilmesine de önemli katkı sağlar. İstihdam ve gelir koruması, aile mensuplarının bakımı için ücretli izin, esnek çalışma düzenlemeleri ve kaliteli, acil durum çocuk bakımı hizmetlerine erişim çalışanların kendilerini, çocuklarını ve yakınlarını koruyabilmelerini sağlayacak önemli tedbirlerdir. Mevcut durumun özellikle kadınları nasıl etkilediğine dair, cinsiyete göre ayrılmış verilerin toplanması ve bildirimi hususunda işverenler de önemli bir rol oynayabilir. Bu belge, işverenlerin COVID-19’dan kaynaklanan olumsuz sonuçları nasıl hafifletebileceğine ilişkin (ara dönem) tavsiyelerini ortaya koymaktadır.

Yazar
UNICEF, ILO, UNWOMEN
Basım Tarihi
Diller
Türkçe, İngilizce

Files available for download