Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine Başvuru Usulü ile Güncel 10 Komite Kararı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine Başvuru Usulü ile Güncel 10 Komite Kararı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine Başvuru Usulü ile Güncel 10 Komite Kararı
UNICEF

Öne çıkanlar

Türkiye bakımından 26 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyarı Protokol, çocuk haklarının korunması ve adalete erişimleri açısından bir kilometre taşıdır. Bu yeni mekanizma, haklarının ihlal edilmesi ve ulusal mekanizmaların gerekli telafiyi sağlamada yetersiz kalması durumunda çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine başvurabilmesinin yolunu açmıştır.

Komitenin kararları tavsiye niteliğinde olmakla birlikte, çocuk hakları alanında uluslararası standart ve kriterler geliştirdiğinden, özellikle yargı mercilerinin kararları ile sivil toplumun ulusal düzeyde yürüttüğü çocuk hakları izleme ve savunuculuk çalışmaları açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca Komitenin kararları, kamu kurumları açısından politika geliştirme süreçlerine de yol gösterebilir.

Bu derlemede, farklı ihlal türlerine ve farklı taraf devletler hakkında verilmiş on karara yer verilerek okurlara olabildiğince zengin bir seçki sunulmaya çalışılmıştır. Komiteye nasıl başvurulacağına ilişkin bilgilere de yer verilerek çocuklar, aileler ve adalet sisteminde görev alan kişiler başta olmak üzere çocuk hakları alanında çalışan herkes için bir kaynak kitap ortaya koymak hedeflenmiştir.

Yazar
Av. Kardelen ATEŞCİ, Av. Cansu Telli
Basım Tarihi
Diller
Türkçe