Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Öne çıkanlar

Bu kitap, “Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Hâkim ve mahkemelerin farklı düzeylerdeki rolleri esas alınarak geliştirilen eğitim programı, aday hâkimlerin adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.

Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe