Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Öne çıkanlar

Bu kitap, “Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilhassa soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Cumhuriyet savcılığının farklı rolleri dikkate alınarak hazırlanan bu program, aday Cumhuriyet savcılarının adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.

Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014
Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe