ÇHDS ve İhtiyari Protokoller, Usul Kuralları ile Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları

ÇHDS ve İhtiyari Protokoller, Usul Kuralları ile Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları

Öne çıkanlar

Birleşmiş Milletler

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve

44/25 sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır.

Sözleşme 49. madde uyarınca olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi

kayıtla onaylamıştır. 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve

22138 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözleşme Türkiye açısından 4 Mayıs 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yazar
UNICEF
Basım Tarihi
Diller
Türkçe