Yeniden inşa edilmiş bir geleceğe doğru koşmak

UNICEF, depremlerin ardından çocukların ihtiyaç duydukları koruma ve desteğe ulaşabilmeleri ve hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için, UNICEF-destekli merkezler aracılığıyla sahada

UNICEF
UN0826927
UNICEF/UN0826927/Karacan
08 Mayıs 2023