Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Hakları Stratejisi'ni hayata geçirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile UNICEF tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Stratejisisinin yüzden fazla ilgilinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı.

UNICEF Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Hakları Stratejisi'ni hayata geçirdi
UNICEF
15 Nisan 2019

ANKARA, 15 Nisan 2019 – Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile UNICEF tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Stratejisisinin  yüzden fazla ilgilinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. Çocukların adalete erişimini daha da güçlendirmeyi hedefleyen Strateji ile aynı zamanda, çocuk haklarının ihlaline karşı mücadelede çok sektörlü işbirliğinin önemi vurgulanıyor. 

Çocuklarla ilgili vakaların KDK’da daha iyi ele alınmasını, kamuoyunda çocuk haklarına ve KDK’nın görevlerine ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlayan Çocuk Hakları Stratejisi, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle tarafından birlikte tanıtıldı. Strateji belgesinde çocukların KDK’ya ve hizmetlerine, gerekli durumlarda ise KDK’nın çocuklara nasıl ulaşabileceğine dair hedef ve yöntemlere yer verildi. 

Çocuk Hakları Komitelerini temsilen toplantıda bulunan çocuk katılımcılar KDK’ya kolay erişimin ve çocuk haklarına yönelik herhangi bir ihlal durumunda kurumun hemen harekete geçmesini sağlayacak teknik kapasitenin önemi vurguladı.

Baş Denetçi Şeref Malkoç ise konuşmasında: “Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’de çocukların haklarının güvence altına alınmasında yaşamsal önemde bir role sahiptir, çünkü çocukların şikâyetlerini doğrudan alıp inceleyebilen tek  kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu kurulduğundan bu yana çocukların ve gençlerin Kurum çalışmalarına katılmalarına özel önem vermekte ve önümüzdeki dönemde bu alanda yeni adımlar atmayı planlamaktadır,” dedi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Hakları Stratejisi'ni hayata geçirdi
UNICEF

Çocuk Hakları Komitesi Ulusal Koordinatörleri Muhammed Aktaş ve Beyza Küçük ise Stratejinin benimsenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirttikten sonra: “çocuklar olarak kendi deneyimleri ve görüşleriyle çocuklara ilişkin kararlara etkili biçimde katılmak ve katkıda bulunmak istediklerini” ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Hakları Stratejisi'ni hayata geçirdi
UNICEF

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle konuşmasında: “Bu stratejinin, hakları ihlal edilen çocukların bu ihlalleri telafi edebilecek yollara başvurabilmesi de dâhil tüm çocuk haklarının daha etkin şekilde korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmasının herkesin ortak hedefi ve umudu olduğunu” belirtti.

Toplantının sonunda ayrıca, KDK ve UNICEF arasında ortak çalışmaların devamına yönelik bir çalışma planı imzalandı. Çalışma planı; çocuk haklarının, politikaları belirleyeciler, milletvekileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve çocuklarla gençler de dâhil  kamuoyuyla birlikte geliştirilmesini ve korunmasına yönelik aktiviteler öngörüyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Hakları Stratejisi'ni hayata geçirdi
UNICEF

Ayrıca, KDK ve UNICEF’in yanı sıra, toplantıya katılan milletvekilleri, çocuklar ve diğer katılımcılar tarafından da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulması isteğine katıldı.
 
KDK, kurulduğu tarih olan 2012 yılından bu yana çocukların BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de öngörülenler de dâhil tüm insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor ve UNICEF ile, Türkiye’de çocuk haklarının tanıtımı ve savunusu alanında yakın bir ortaklık yürütüyor.