Eğitim Evde Başlar

Ev temelli erken dönem çocukluk eğitimi Suriyeli mülteci çocukların yıldızlara uzanmalarına nasıl yardımcı oluyor?

UNICEF
Eğitim Evde Başlar
UNICEF / Uyanik
21 Ocak 2019

Gaziantep, Türkiye – Habiş ailesinin savaşın harap ettiği Halep’teki evlerini bırakıp dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumundaki Türkiye’ye gelip, buradaki 3,6 milyon Suriyeli mülteciye katılmasının üzerinden iki buçuk yıl geçti.

Aile zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Kilis’ten ülkeye giriş yaptığında, 35 yaşındaki Suheila karnında ikinci çocuğunu taşıyordu. 

 

Eğitim Evde Başlar
UNICEF/ Uyanik

Suheila bugün 8 aylık hamile ve üçüncü çocuğunu bekliyor. Eşi Mehmet (35), dışarda çalışırken evde 5 yaşındaki Vaseem ile 2 yaşındaki Yasemin’e O bakıyor. Mehmet “Suriye’de avukatlık yapıyordum, şimdi burada bir çamaşırhanede çalışıyorum” diyor hafif bir tebessümle. Çocuklarının daha iyi bir geleceği olmasında eğitimin gücünü yakından bilen biri.

Eğitim Evde Başlar
UNICEF/ Uyanik

Halep’te inşaat mühendisliği eğitimi almış olan 25 yaşındaki Fatma işiyle gurur duyan bir sosyal çalışmacı. Vaseem’i her gün bir saatliğine evinde ziyaret ediyor ve O’na okuma-yazma, öz bakım becerileri ve beslenme gibi konularda eğitim veriyor.

Ev-temelli Erken Dönem Çocukluk Eğitimi (EÇE) programı, UNICEF, GAP İdaresi ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ortaklığında, Avrupa Birliği ve Norveç’in finansal katkısıyla hayata geçiriliyor. Program, Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan ve mülteci sayısının en yüksek olduğu on ildeki Suriyeli mülteci çocukları hedef alıyor. 

2017-18 döneminde 3-5 yaş grubundan 7.800 civarında Türk ve mülteci çocuk ev temelli erken dönem çocukluk eğitimi programlarından yararlandı. Amaçlanan; dil ve motor becerileri geliştirerek çocukları Türk okullarında başlayacakları birinci sınıfa hazır hale getirmek. 

Eğitim Evde Başlar
UNICEF/ Uyanik

EÇE ekipleri bir yandan kapı kapı ziyaretler yaparak program hakkında ailelere bilgi verirken, diğer yandan da okula, sağlık hizmetlerine ya da diğer kamu hizmetlerine erişimde güçlük çeken aileleri belirliyorlar.

Suheila şöyle diyor “Bu dersler Vaseem’e gerçekten yarar sağlıyor. Renkleri, harfleri ve şekilleri öğrendi, hayal gücü de gerçekten gelişti. En çok güneş çizmeyi seviyor.”

Suheila gibi anneler de programdan yararlanıyor. Derslerin nasıl yürütüldüğünü izleyerek, diğer zamanlarda evde çocuklarının eğitimine kendileri de devam edebiliyorlar. Anneler ayrıca beslenme, toplumsal cinsiyet, şiddet, ayrımcılık gibi çeşitli konularda eğitimler alırken, aile için büyük önem taşıyan mevcut hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri konusunda da bilgilendiriliyorlar. “Önce bu konuları anneyle konuşuyoruz, ardından anne edindiği bilgileri eşiyle paylaşıyor” diye açıklıyor Fatma.  

Eğitim Evde Başlar
UNICEF/ Uyanik

Vaseem üç yaşındayken kolunu kırmış, kendisi için oldukça travmatik bir ameliyat geçirmiş ve bu da O’nu çevresinden uzak duran, içine kapalı bir çocuk haline getirmiş. Bu dersler sayesinde O da sürece katılıp özgüvenini yeniden kazanmaya başlamış. İleride ne olmak istediği sorulduğunda astronot olmak istediğini söylüyor; böylece “çevremde birçok yıldız olacak” diyor… 

Vaseem’in babası Mehmet oğlundaki bu olumlu gelişmelerden çok memnun; gururla şöyle diyor: “Eskiden oturup bütün gün televizyona bakar, bizimle nadiren konuşurdu. Bugünse öğretmen gittiğinde defterine resimler çizmeye devam ediyor, hep en iyisini yapmak istiyor.” 

Eğitim Evde Başlar
UNICEF/ Uyanik

Fatma ev temelli bu EÇE programı çerçevesinde Vaseem’i okula hazırlıyor.  Vaseem burada süngerden yapılmış birtakım öğrenme araçlarının yardımıyla Türkçe harf ve sayıları öğreniyor.

Eğitim Evde Başlar
UNICEF / Uyanik

Vassem ve ailesi Fatma’ya veda ediyor. Fatma’nın üç ay süren ev ziyaretleri başarılı oldu ve Vaseem Eylül 2018’de Türkiye’de aynı yaşta olan tüm çocuklar gibi ilkokul birinci sınıfa başladı. 

Fatma aileyi günde ancak bir saatliğine ziyaret edebiliyor; ancak aile için ortaya koyduğu beceriler, araçlar ve ayırdığı zaman paha biçilmez değerde. Her günün bir yaşam mücadelesi anlamına geldiği mülteci bir ailenin hayatında eğitim geliştirir ve güçlendirir. Vaseem’in yıldızlara ulaşma hayallerine yardımcı olur, ailesi için geleceğe yönelik bir umut ışığı yakar.
 

Eğitim Evde Başlar
UNICEF / Uyanik

ÇOCUKLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ
UNICEF, GAP İdaresi ve Türkiye Kalkınma Vakfı işbirliğinde ve Avrupa Birliği ve Norveç’in finansal desteği  ile mülteci ve sığınmacı çocuklara yönelik ev temelli erken dönem çocukluk eğitimi programlarını desteklemektedir.

Eğitim Evde Başlar
UNICEF / Uyanik