Child labour

UNICEF and partners support efforts to eliminate child labour to ensure that every child can fulfil their potential

Çocuk işçiliği, temel bir çocuk hakkı ihlalidir ve çocukların sağlığı, eğitimi, gelişimi ve refahı için önemli bir tehdittir.