COVID-19 salgınına karşı alınan halk sağlığı tedbirlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

DSÖ, UNICEF ve UNESCO

bts
UNICEF/UNI368182/Lychheang

Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve UNESCO; Koronavirüs salgını sırasında okulların eğitime mümkün olan en güvenli şekilde devam etmesi için politika yapıcılara ve eğitimcilere yönelik güncellenmiş tavsiyeler yayınladı. Bu tavsiyeler arasında; yerel düzeyde bulaşma oranlarının yoğunluğuna bağlı olarak okul faaliyetleri için risk temelli yaklaşımlar uygulanması, okullarda fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması gibi yaşa uygun tedbirlerin alınması okullarda Koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik diğer tedbirlerin alınması gibi maddeler yer alıyor.


Göz önünde bulundurulan tüm hususların ve kararların merkezinde çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri yer almalıdır. Çünkü eğitim, çocukların iyi olma hali, sağlıkları ve güvenlikleri için vazgeçilmezdir.


Bu tavsiyeler, COVID-19 bağlamında DSÖ Halk Sağlığı Tedbirleri belgesinin eki olup, DSÖ’nün 10 Mayıs 2020 tarihinde yayınladığı tavsiyelerin yerine geçmektedir ve 18 yaş altı çocuklara yönelik eğitim ortamlarında uygulanmak üzere hazırlanmıştır.


Güncellenen bu tavsiyeler ışığında önerilen tedbirler; okulların açılış ve kapanış saatlerinin, yemek aralarının ve teneffüslerin kademeli yapılmasını; yüzeylerin ve paylaşılan araç-gereçlerin temizlenmesini ve velilerle, öğrencilerle ve öğretmenlerle gerekli bilgilerin paylaşılmasına yönelik mekanizmaların kurulmasını içeriyor.


UNICEF’in COVID-19’a yönelik müdahalesi hakkında daha fazla bilgi için: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) bilgi merkezi

bts

Files available for download