UNICEF- zatürre ölümlerinde son on yıl içinde sağlanan önemli azalmaya karşın henüz alınacak yol var

12 Kasım 2014

NEW YORK, 12 Kasım 2014 – UNICEF Beşinci Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zatürreye bağlı çocuk ölümlerinin önemli ölçüde azaltılmasının bu hastalığa karşı geliştirilen stratejilerin işe yaradığının göstergesi olduğunu belirtti. Bununla birlikte, yüz binlerce çocuğun her yıl bu önlenebilir hastalığın pençesine düşmesini önlemek için çok daha fazlası gerekmektedir.  

Zatürre bugün de çocuk ölümlerinin önde gelen nedenleri arasındadır. Bu hastalığın çocuk ölümlerindeki payı yüzde 15’tir ve bu da her yıl yaklaşık 940 bin çocuk ölümü demektir. Ancak, geçenlerde UNICEF tarafından açıklanan verilere göre bu hastalık yüzünden meydana gelen ölümler 2000 yılından bu yana yüzde 44 azalmıştır.

UNICEF küresel sağlık programları başkanı Dr. Mickey Chopra’nın konuya ilişkin görüşü şöyle: “Zatürre hala çok tehlikeli bir hastalık. 5 yaşından küçük çocuklar arasında yol açtığı ölümlerin sayısı HIV/AİDS, sıtma, yaralanma ve kızamık gibi hastalık ve durumların yol açtığı toplam ölüm sayısından daha fazla. Zatürre ölümlerinin sayısı giderek azalmakla birlikte her yıl neredeyse bir milyon ölüm ortaya çıkıyor ve bu da çalışmalara devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yoksulluk en büyük risk etmenidir ve bu da ne kadar marjinal konumda olursa olsun çabalarımızın her çocuğa ulaşması gerektiği anlamına gelir.”

Zatürre ölümleri en yaygın biçimde yoksul kırsal topluluklarda görülmektedir. Hane içi hava kirliliği zatürrenin başlıca nedenidir. Dolayısıyla, yemek pişirmede ve ısınmada odun, gübre ve mangal kömürü gibi katı yakıtlara bağımlı olan hanelerde yaşayan çocuklar özellikle risk altındadır. Evlerin aşırı kalabalık olması da bu hastalığın ortaya çıkmasına yol açan nedenler arasındadır. Ayrıca, yoksul çocukların kızamık ve boğmaca gibi hastalıklara karşı aşılanmalarında yetersizlik vardır ki bunlar da zatürrenin başlıca nedenleri arasındadır.

Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, sağlık hizmetlerine erişim yaşam kurtaracaktır; dolayısıyla bu alandaki stratejiler düşük gelir düzeyindeki topluluklara yönelmelidir.

Özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde, zatürre aşılarının daha yaygın kullanılması hastalık karşısında mesafe alınmasını sağlamıştır; ne var ki, bağışıklama kapsamının geniş olduğu ülkelerde bile eşitsizlikler görülmektedir.

Dr. Chopra sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Yoksulla hali vakti daha iyi olan arasında tedavi açısından görülen eşitsizliğin azaltılması, zatürreye bağlı önlenebilir ölümlerin durdurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Nedenlere ve bilinen çözümlere ne kadar daha fazla odaklanırsak çocukları tehdit eden bu derdin kontrol altına alınması da o kadar kolaylaşacaktır.”

UNICEF Tedarik Bölümü bugün yaptığı bir açıklamayla, zatürrenin zamanında teşhisine ve tedavisine yardımcı olmak üzere, bu alandaki yenilikçi ve geliştiricilere yeni, geliştirilmiş ve pahalı olmayan solunum ölçüm cihazı için çağrıda bulunmuştur.

Basit bir tedavi büyük bir başarı getirmiştir: eğitilmiş halk sağlığı görevlileri, topluluk düzeyinde entegre hastalık yönetimi programı kapsamında hasta çocuklara çocuk dostu tablet formunda antibiyotik amoksilin vermiştir. Bunun gibi pahalı olmayan ilaçların daha yaygın biçimde bulunabilmesi, özellikle ulaşılması güç nüfus kesimlerindeki tedavi açığının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Erkenden ve yalnızca anne sütüyle besleme, ellerin sabunla yıkanması, aşılama ve mikronütriyen takviyesi gibi basit önlemler de zatürre vakalarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.
 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.