UNICEF ve ODI’nın yeni raporuna göre genel çocuk yardımları, yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynuyor

COVID-19 krizinin ekonomik etkisi derinleşirken sosyal koruma sistemlerine yatırım yapılması, ailelerin aşırı yoksulluktan ve maddi sıkıntılardan korunması açısından büyük bir önem taşıyor.

17 Haziran 2020
sisters
UNICEF/UNI289389/Nur

NEW YORK, 17 Haziran 2020 – Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ve UNICEF tarafından bugün yayımlanan rapora göre, şartsız nakit yardımı veya vergi indirimi yoluyla,  ülkedeki tüm çocuklara sağlanangenel çocuk yardımları, çocuk yoksulluğuyla mücadeledebüyük öneme sahip olmasına rağmen, dünya genelinde her 10 ülkenin sadece birinde uygulanıyor.

Genel Çocuk Yardımları: Politika Sorunları ve Seçenekleri başlıklı raporda, orta gelirli ülkelerde, çocuklara GSYİH'nin sadece yüzde 1’ine denk gelen bir maliyetle genel yardım sağlanması yoluyla tüm nüfus genelinde yoksulluğun yüzde 20 oranında azaltılabileceği vurgulanıyor.

Yüksek gelirli 15 ülkede, genel çocuk yardımları yoluyla, çocuk yoksulluğu, ortalama yüzde 5 oranında azaltıldı. Mevcut bulgulara göre genel çocuk yardımları, çocukların genel olarak refahını, sağlığını, eğitimini, gıda güvenliğini ve üretkenliğini olumlu yönde etkiliyor. Bunun yanı sıra, çocukların birer yetişkin olduklarında toplumlarına ve ekonomilerine katkıda bulunma kapasitelerini de geliştiriyor ve yoksunluğu azaltıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore şunları söyledi: “Çocuklara yapılan yatırımlar sadece çocukların hayatlarını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir bütün olarak topluma katma değer sağlıyor. COVID-19 krizinin olumsuz ekonomik etkileri, yoksulluğu azaltma konusunda son yıllarda kaydedilen ilerlemeleri tehdit ederken, genel çocuk yardımları şu an her zamankinden daha önemli bir rol oynayabilir. Savunmasız durumdaki aileleri, yoksulluktan ve yoksunluğun derinleşen etkilerinden koruyabilir ve ülkeler üzerindeki yıkıcı toplumsal ve ekonomik etkileri de hafifletebilir."

Yardımların yaygınlaştırılması, genellikle dar kapsamlı gelir testleriyle ilişkili riskleri azaltır. Zira bu tür testlerde ihtiyaç sahibi ailelerin yardım kapsamı dışında bırakılmasına yol açan hatalar yapılabilmektedir;  bu da aileleri ihtiyaç duydukları destekten mahrum bırakabilir. Sosyal koruma programları kapsamında sağlanan nakit yardımı veya vergi indirimi gibi uygulamaların genel çocuk yardımı olarak yaygınlaştırılıp  her aileye sağlanması, sosyal yardım programlarıyla ilişkilendirilen damgalanmanın giderilmesine de yardımcı olur. 

ODI İcra Kurulu Başkanı Sara Pantuliano ise şöyle konuştu: “Genel çocuk yardımları, yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynamanın yanı sıra sosyal uyumu da teşvik ediyor ve sosyal koruma programlarına sağlanan kamuoyu desteğini arttırıyor. Genel çocuk yardımı sistemine sahip ülkelerde bu yardımlar, ulusal sosyal politika sistemlerinin temellerinden birini oluşturuyor ve kriz zamanlarında sosyal korumanın yaygınlaştırılması konusunda etkili oluyor."

Raporun baş yazarı ve ODI'nin Eşitlik ve Sosyal Politika Direktörü Francesca Bastagli ise bu konuda şunları ifade etti: “Uygulamada, ülkeler çeşitli yollar izleyerek, yardımların nüfusun büyük bir bölümünü kapsamasını sağladılar ya da genel düzeyde tüm çocuklara yardım sağlamayı başardılar. Genel çocuk yardımı sisteminin kademeli olarak ve tekrar eden bir süreç kapsamında hayata geçirilmesi yaygın görülen bir uygulama. Söz konusu süreç; genel çocuk yardımlarına ilişkin mevzuatın ve politika düzenlemelerinin benimsenmesini, idari ve mali kapasitenin güçlendirilmesini ve politika düzenlemelerine siyasi desteğin ve kamu desteğinin sağlanmasını da içeriyor.”

Söz konusu raporda, daha da önemlisi, nakit yardım programlarının, çalışma yaşında olan nüfus arasında ücretli istihdama katılımı azaltmadığı da belirtiliyor. Nakit yardımlar daha ziyade, ebeveynlerin, ailelerinin ihtiyaçları ile istihdam gereksinimleri arasında bir denge kurmasına yardımcı oluyor.

Çocuklara ve ailelere yönelik yardım programlarının kapsamının genişletilmesi için finansal alanda uluslararası dayanışmanın ve ulusal düzeyde bu konuya öncelik verilmesinin gerekli olduğu raporda net bir şekilde ortaya konuyor. Bu husus özellikle de COVID-19 nedeniyle daha da kısıtlı bütçelere ve kalabalık nüfusa sahip düşük gelirli ülkeler için geçerli. Genel çocuk yardımı uygulamalarının, sağlık ve eğitim hizmetleri de dâhil olmak üzere nitelikli sosyal hizmetler ve kapsamlı sosyal koruma sistemleri ile desteklenmesi gerektiği de raporda vurgulanan bir diğer husus.

Bunlara ek olarak, raporda, yardımların nasıl daha fazla yaygınlaştırılabileceği üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, düşük gelirli ülkelerde küçük çocuklara yönelik yardımları uygulama yöntemleri ile yardımları tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırma yolları ele alınıyor. Mevzuatın ve politika düzenlemesinin kabul edilmesi, idari ve mali kapasitenin güçlendirilmesi, politikaya siyasi desteğin ve kamu desteğinin sağlanması gibi adımlar genel çocuk yardımlarının sağlanmasında büyük bir rol oynuyor.

###
 

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.