UNICEF ve Avrupa Birliği, Türkiye’de Sivil Toplumun Çocuk Hakları Savunuculuğu Konusunda Güçlendirilmesine Yönelik ACAR Projesini Başlatıyor

24 Kasım 2023
UNI476788
UNICEF/UNI476788

ANKARA, 24 Kasım 2023 – Kısa adı “Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk (ACAR)” olan “Türkiye’de Çocuk Hakları Konusunda Güçlü Hesap Verebilirlik İçin Güçlü Sivil Toplum: Merkezde ve Yerelde İzleme, İş Birliği ve Savunuculuğun Güçlendirilmesi Projesinin resmî tanıtımı bugün yapıldı. AB‘nin eş finansmanında gerçekleştirilen projeye, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III çerçevesinde AB Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı kapsamında 6 milyon Euro finansman sağlandı.

UNICEF tarafından uygulanacak olan ACAR Projesi, önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye’de BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasının sivil toplum tarafından etkin bir şekilde izlenmesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’de çocuk haklarının korunmasını ve desteklenmesini amaçlayan Proje, politika ve uygulamaların daha iyi hale getirilmesi amacıyla ulusal ve yerel düzeyde kilit paydaşları stratejik olarak bir araya getirecek.  

ACAR Projesinin, gerekli teknik ve mali yardımı sağlayarak Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) desteklenmesinde merkezi bir rol oynaması hedefleniyor. Sivil toplumu güçlendirmeyi hedefleyen proje, bu aktörlerin çocuk hakları savunuculuğunda aktif bir rol oynamasına, ihlallerin izlenmesine, veri toplanmasına, , kilit yükümlülük sahipleriyle etkileşim kurulmasınama ve merkezi ve yerel politikaların  bu doğrultuda etkilenebilmesinee olanak sağlamak üzere tasarlandı.

Proje, çocuk hakları temelli izleme ve raporlama konusunda kapasite geliştirme; kanıta dayalı savunuculuk; STK’lar, insan hakları kurumları ve yerel yönetimler arasında eşgüdümün kolaylaştırılması ile çocukların ve gençlerin liderliğindeki kuruluşlara destek sağlanması ve STK’lara mali destekler sunulması gibi bir dizi faaliyeti içeriyor.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, açılış konuşmasında ACAR’ın kritik rolünü vurgulayarak şunları ifade etti: “Türkiye’deki her çocuğun gelişmesi ve tüm haklarından yararlanması için fırsatlar sağlama amacı taşıyan bu girişim, çocuk hakları alanında iş birliği içinde somut ilerlemeler kaydetme yönündeki kararlılığımızı yansıtıyor. Bu deneyime dayanarak UNICEF artık sivil toplum ve belediyeler arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye odaklanıyor. Bu bağlamda Programımız, yerel düzeyde çocuk haklarını, refahını ve katılımını korumak ve geliştirmek için STK'ların kapasitelerini ve belediyelerle olan ortaklıklarını geliştirecektir.”

ACAR’ın nihai hedefini ise; Türkiye’de çocuk hakları alanındaki ilerlemeye önemli ölçüde katkıda bulunma, diyalog alanı yaratma, sivil toplum kuruluşlarını ulusal kurumlarla etkin iş birliği yapmaları yönünde güçlendirme, çocuk hakları uygulamalarını izleme, politika yapımına etki etme ve kamuoyunun çocuk haklarına yönelik desteğini arttırma adımları oluşturuyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasında şunları söyledi: "Bugün açılışını yaptığımız proje Sivil Toplum Kuruluşlarını çocuk haklarının izlenmesi, savunulması ve raporlanması konusunda daha da güçlendirecektir. Bugünkü tören aynı zamanda 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nü bir kez daha birlikte kutlamak için de bir fırsattır. AB, çocuk koruma sistemlerini geliştiren proje ve politikaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Tülay Güler
Communication Officer
UNICEF in Türkiye
Telefon: +90 532 773 71 96

UNICEF hakkında

UNICEF dünyanın en dezavantajlı çocuklarına ulaşmak için dünyanın en zorlayıcı koşullarının var olduğu bölgelerde faaliyette bulunuyor. 190'dan fazla ülke ve bölgede her çocuk için çalışıyor, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlıyoruz.

UNICEF ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’in Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz.