UNICEF uyarıyor: COVID-19, dünya genelinde göçmen ve yerinden edilmiş çocuklara sağlanan temel hizmetlerde çarpıcı bir azalmaya yol açtı, korumaya ilişkin riskleri arttırdı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, hareket halindeki çocuklar küresel salgına yönelik yürütülen müdahaleler ve bu kapsamda sağlanan desteklerden büyük ölçüde yoksun kaldı

18 Aralık 2020

NEW YORK, 18 Kasım 2020 – UNICEF’in bugün yaptığı açıklamaya göre, dünya genelindeki ülkelerde göçmen ve yerinden edilmiş çocuklar, COVID-19 salgınına yönelik yürütülen ulusal müdahale ve toparlanma sürecinin büyük ölçüde dışında kaldı. Temel hizmetlere ve bakıma erişimde de kaydadeğer bir azalma yaşandı. Bu bulgular UNICEF'in faaliyetlerini sürdürdüğü 159 ülkede kısa süre önce gerçekleştirdiği bir araştıma kapsamında elde edilen verileri esas alıyor.

Dünya çapında 272 milyon uluslararası göçmen olduğu tahmin ediliyor. 33 milyonunu çocukların oluşturduğu  bu sayıya 12,6 milyon mülteci ile 1,5 milyon sığınmacı çocuk da dâhil. On milyonlarca çocuk ise kendi ülkeleri içinde hareket halinde bulunuyor. Sadece Hindistan'da ülke içindeki çocuk göçmenlerin tahmini sayısı 93 milyon. Dünya çapında 21,5 milyon çocuk, çatışmalara, şiddet olaylarına ya da felaketlere bağlı olarak kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş durumda.

Uluslararası Göçmenler Gününde UNICEF hükümetlere; mülteci, göçmen, kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş çocuklar da dâhil olmak üzere savunmasız durumdaki tüm çocuklara, statülerinden bağımsız olarak öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor. Bu kapsamda hükümetlerin küresel salgına müdahale ve toparlanma çabaları çerçevesinde kaliteli koruma, sağlık hizmetleri, su, sanitasyon ve eğitim hizmetlerine erişim sağlaması büyük önem teşkil ediyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Bu araştırmanın sonuçlarına göre, en savunmasız durumdaki çocuklar, küresel salgının etkileriyle başa çıkma konusunda kendi başlarına bırakılmış durumdalar. Bu, son derece endişe verici. Doğru zamanda sağlanan doğru destek ve yardımlar, hareket halindeki çocukların da yeni yuvalarına katkıda bulunmasını sağlayabilir. Böylece tüm ülkeler küresel salgından sonra toparlanmak için bu becerilerden yararlanabilir. UNICEF, bu çocukları desteklemek üzere daha çok küresel yatırım yapılması için çağrıda bulunuyor. UNICEF olarak, göç sürecinin çocuklar açısından olumlu sonuçlanması için hükümetlerle çalışmaya hazırız.”

 Hizmetlerde en belirgin düşüş çatışma ya da doğal felaket gibi süregelen krizlerin yaşandığı ülkeler. Bu ülkelerde bulunan hareket halindeki çocuklar sağlık hizmetleri, temiz su ve yeterli sanitasyona erişim konusunda halihazırda engellerle karşılaşıyordu. UNICEF araştırmasına göre;

  • UNICEF’in insani yardım faaliyetleri gerçekleştiği ülkelerin yüzde 50’sinde, yerlerinden edilen nüfus ve mülteci nüfus arasında sağlık hizmetlerine erişimde azalma olduğu ve
  • Aynı ülkelerin neredeyse yüzde 25’inde, mülteci kampları ile yerlerinden edilen kişilerin yaşamakta olduğu kamplarda su, hijyen ve sanitasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Araştırma verileri yalnızca belirli çatışma ortamlarına odaklanmıyor. Ankete göre sosyo-ekonomik müdahaleler ve toparlanma kapsamında sağlanan destekler, dünya genelindeki mülteci, göçmen ve yerlerinden edilen çocuklara ulaştırılamıyor. Örneğin: 

  • Araştırmaya katılan UNICEF ülke ofislerinin yüzde 58’i mülteci, göçmen ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilen çocuklar da dâhil olmak üzere savunmasız durumdaki çocuklar için uzaktan eğitim seçeneklerinin yetersiz olduğunu bildirdi; 
  • Söz konusu ülke ofislerinin yüzde 36’sı, göçmen ve yerlerinden edilen çocuklar için koruma hizmetlerinin azaldığını belirtti ve
  • Bu ülke ofislerinin yüzde 50’si de mültecilerin ve sığınmacıların, COVID-19 ile ilgili yeni ya da kapsamı arttırılmış sosyal koruma tedbirlerinin dışında kaldığını bildirdi. 

UNICEF tüm bunların yanı sıra, COVID-19’un beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik krizin daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor. Milyonlarca göçmen, artan işsizlik oranlarının hüküm sürdüğü ülkelerine geri dönüyor. Bu durum, hareket halindeki çocuklara yönelik olumsuz algı ve düşmanlığın artmasına yol açabilir: 

  • UNICEF ülke ofislerinin yüzde 39’u; göçmen, yerlerinden edilen kişiler ile ülkesine geri dönen kişilere karşı gerilimin arttığını bildiriyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkelerde ise bu bildirimde bulunan ofislerin sayısı neredeyse yüzde 50’yi buluyor.  

UNICEF, göçmenleri ve yerlerinden edilen kişileri, küresel salgına ve küresel salgının yıkıcı etkilerine karşı korumak için ortaklarıyla beraber çalışıyor. Bu çalışmalardan bazıları şöyle: COVID-19 ve hijyen uygulamaları ile ilgili doğru ve çocuk dostu bilgileri uygun bir dille iletmek; çocukların vardıkları her noktada hijyen ve su kaynağına erişimini temin etmek; eğitim, sağlık, beslenme ve çocuk koruma hizmetlerine sürekli erişimin sağlanması ve bu kapsamda göçmen ve yerlerinden edilen çocukların geride bırakılmaması.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.