UNICEF: Ukrayna’da öğrencilerin eğitimi dördüncü kez kesintiye uğrarken, çocuklarda yaygın öğrenme kaybı görülüyor

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis, eğitime yönelik süren saldırıların ve ev sahibi ülkelerde okula kaydın düşük olmasının, 3-18 yaşındaki 6,7 milyon Ukraynalı çocuğa öğrenmede zorluklar yaşattığı konusunda uyarıyor

29 Ağustos 2023
UNI426514
UNICEF/UNI426514/Ukhov

CENEVRE/KİEV, 29 Ağustos 2023 – Önce COVID-19 salgını ve ardından gelen savaş, Ukrayna’daki öğrencilerin eğitimlerini dördüncü kez kesintiye uğratırken, ülke genelinde çocuklarda Ukraynaca dili, okuma ve matematik öğrenme sonuçlarında gerileme de dahil olmak üzere yaygın öğrenme kaybı işaretleri görülüyor. 

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Ukrayna’da okullara yönelik hız kesmeden devam eden saldırılar, çocukları ciddi sorunlarla karşı karşıya getirdi ve öğrenim görecekleri güvenli alanlardan mahrum bıraktı. Bu durum, Ukraynalı çocuklar için hem eğitimlerinde ilerleme kaydetmeleri hem de okula giderken öğrendiklerini koruma açısından zorluk yaratıyor.”

Son anket verilerine göre öğretmenlerin yüzde 57’ye yakını, öğrencilerin Ukraynaca dil becerilerinde gerileme, yüzde 45’e yakını matematik becerilerinde azalma ve yüzde 52’ye yakını da yabancı dil becerilerinde düşüş olduğunu bildiriyor.

En son okul kayıt verilerine göre Ukrayna’da okula kayıtlı ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların yalnızca üçte biri tamamen yüz yüze eğitim alıyor. Kayıtlı öğrencilerin üçte biri yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere karma, üçte biri ise tamamen çevrimiçi eğitim görüyor.  

Çevrimiçi öğrenme, yüz yüze öğrenmeyi tamamlayabilir ve kısa vadeli bir çözüm sağlayabilir, ancak özellikle küçük çocuklarda sosyal gelişim ve temel öğrenme açısından kritik olan yüz yüze derslerin yerini tam anlamıyla tutamaz. Ukrayna’da devam eden, çocukların ve gençlerin yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim reformu, ülkenin gelecekteki sosyo-ekonomik toparlanması ve kalkınması açısından kritik öneme sahip.

Ulusal araştırma verilerine göre okul öncesi çağdaki çocukların üçte ikisi okul öncesi eğitime dahil olmuyor. Krizin derin olduğu bölgelerde ebeveynlerin dörtte üçü çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermediklerini belirtiyor.

Ukrayna’daki mülteci çocuklar için bu aynı zamanda akıbeti belirsiz bir akademik yıla daha başlamak anlamına geliyor. Nitekim mültecilere ev sahipliği yapan yedi ülkede okul öncesinden ortaöğretim dönemine kadar çocukların yarısından fazlası ulusal eğitim sistemlerine kayıtlı değil. Okul öncesi ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler, eğitimden mahrum kalma ihtimali en yüksek olanlar. Dil engelleri, okula erişimdeki zorluklar ve aşırı baskı altındaki eğitim sistemleri, düşük kayıt oranlarının nedenleri arasında yer alıyor.

Yerel okullara kayıtlı olmayan mülteci çocuklar, Ukrayna müfredatı veya diğer uzaktan eğitim platformları aracılığıyla çevrimiçi eğitim almaya çalışıyor. Bazı mülteci çocuklarsa eğitimlerini tamamen bırakmış olabilir.

Kriz veya savaş zamanlarında okullar bir öğrenme ortamı olmaktan çok daha fazlasını sunar. Hâlihazırda kayıp yaşamış, yerinden edilmiş ve şiddete maruz bırakılmış çocuklara bir rutin ve güvenlik duygusu verebilir, arkadaş edinme ve öğretmenlerinden yardım alma şansını tanıyabilir. Çocukların ruh sağlığını ve iyilik halini destekleyecek aşılara, beslenmeye ve hizmetlere erişim sağlayabilir. Ergenlik çağındaki çocuklar ise özellikle hassastır çünkü yaşlarının getirdiği doğal fiziksel ve ruhsal kırılganlıklar, eğitimdeki kesintiler ve deneyimledikleri sıkıntılar nedeniyle daha da kötüleşir.

UNICEF, kaliteli eğitime erişimin arttırılmasına yardımcı olmak için Ukrayna’nın yanı sıra, çocuklara ve ailelere ev sahipliği yapan ülkelerdeki hükümetlerle ve ortaklarla birlikte çalışıyor. Çocukların ulusal eğitim sistemlerine dahil edilmesinin desteklenmesi ve hâlihazırda okula kayıtlı olmayan çocuklar için çeşitli öğrenme yollarının sağlanması bu çalışmalar kapsamında yer alıyor. Bu, aynı zamanda, öğretmenlerin ve okul personelinin dezavantajlı koşullarda yaşayan tüm çocukların sınıflara entegrasyonu için ihtiyaç duydukları becerilerle donatılması, dil dersleri ve ruh sağlığı ve psikososyal destek sunmak anlamına da geliyor.

UNICEF, eğitimin önündeki engelleri kaldırmak ve herkes için hayat boyu öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrenmenin daha iyi hale getirilmesi ve bölgesel standartlara uyumu desteklemek amacıyla Ukrayna Hükümeti ile birlikte çalışıyor. Bu çalışmalar arasında, önümüzdeki okul yılında Ukrayna’da öğrenme kaybı riskiyle karşı karşıya olan 300.000 çocuğu desteklemek üzere okulların onarılması, temel konularda çok ihtiyaç duyulan telafi derslerinin verilmesi ve erken çocukluk eğitim sistemlerinin ve hizmetlerinin geniş ölçekte güçlendirilmesi yoluyla daha uzun vadeli destek sağlanması da yer alıyor.

###

İrtibat Kişileri

Can Remzi Ergen
Communication Officer
UNICEF in Türkiye
Telefon: +90 532 315 56 87

UNICEF hakkında

UNICEF dünyanın en dezavantajlı çocuklarına ulaşmak için dünyanın en zorlayıcı koşullarının var olduğu bölgelerde faaliyette bulunuyor. 190'dan fazla ülke ve bölgede her çocuk için çalışıyor, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlıyoruz.

UNICEF ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’in Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz.