UNICEF, Türkiye’de bir İş Danışma Kurulu oluşturdu

23 Haziran 2021
Generation Unlimited
UNICEF

23 Haziran 2021 – Özel sektörün bilgi birikimi, inovasyon ve pazar gücünden faydalanmak, hem Türkiye’de hem de dünyada çocuk ve genç haklarının gerçekleştirilmesinde anahtar rol oynar. Bu doğrultuda UNICEF Türkiye ilk İş Danışma Kurulunu kurdu ve kurulun açılış toplantısı 23 Haziran 2021’de çevrim içi olarak gerçekleşti. UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis’in ev sahipliği yaptığı ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki’nin katıldığı toplantıya AB Holding-Torku, CarrefourSA, DELL, Doğan Holding, Esas Holding, Endeavor Türkiye, Garanti BBVA, Microsoft, Sabancı Holding, SAP, Turkcell, TÜSİAD ve Unilever gibi bir dizi firma ve iş konfederasyonundan Direktörler ve üst düzey yöneticiler katılım gösterdi. Kurul üyeleri eğitim, beceri geliştirme ve gençlerin istihdamı alanlarındaki tecrübelerine ve taahhütlerine bakılarak seçildi.

Kurulun ilk toplantısının odak noktası Türkiye’deki gençlerin çalışma hayatına, medeni ve sosyal hayata anlamlı katılımı için gerekli olan doğru 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlamak için eğitim, öğretim ve istihdam fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyacı ele almaktı. Kurul üyeleri ayrıca, bu konunun önemi ve yenilikçi ve büyük ölçekli çözüm ihtiyacı hususunda konuşan gençlik örgütü temsilcilerine kulak verdi.

İş Danışma Kurulu, küresel Sınırsız Nesil (Generation Unlimited - GenU) girişimine Türkiye’den bir katkı olarak, iddialı bir hedef önerdi: çok sayıda paydaş, proje ve programın kapasitelerini harekete geçirerek ülkenin her yerinden 2 milyon gencin öğrenimi, kişisel gelişimi, aktif yurttaşlığı ve istihdam edilebilirliği için okul ve okul ötesi ortamlarda beceri geliştirme programlarına erişimini sağlamak. Girişim ayrıca sertifikalı iş yeri eğitimi, ileri düzey teknik eğitim, çıraklık, stajyerlik, girişimcilik desteği ve işletme başlangıç hibeleri yoluyla bu gençlerden 20.000’inin istihdam edilebilirliğini iyileştirmeye ve okuldan iş hayatına başarılı bir şekilde geçişini sağlamaya yönelik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Kurul; kız çocukları ve genç kadınlar, aynı şekilde mülteci gençler ve Türkiye’nin ekonomik açıdan dezavantajlı coğrafi bölgelerinde yaşayan gençler için tam içerme sağlamanın önemini görüştü.

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Hakkında:

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, çok taraflı örgütlerden seçilen liderler ile birlikte özel sektör kuruluşları ve gençlerin kendilerinden oluşan, GenU Türkiye’nin hedeflerini ve planlanan sonuçlarını desteklemek için ve çocuk hakları için stratejik önem taşıyan diğer alanlarda stratejik yönlendirme ve rehberlik sağlayacak üst düzey bir danışma kuruludur. Kurul, Türkiye’de mevcut bulunan pratik tecrübe ve teknik uzmanlık yelpazesinden faydalanmak, gençlerin beceri gelişimi, istihdamı ve güçlendirilmesi için destek olmak hususunda ilgisi ve kapasitesi olan paydaşları temasa geçirmek ve Türkiye’de GEnU hedeflerine yönelik iş birliği ve katkıları harekete geçirmeyi ve tesis etmeyi amaçlamaktadır. Mevcut Kurul üyeleri, firmaların ölçeği ve bölgesel dağılımı, eşitlik ve toplumsal cinsiyet güçlendirme çalışmalarına bağlılığı ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve sürdürülebilirlik projeleri alanlarındaki tecrübeleri temelinde seçilmiştir.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.