UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, ikinci yılını, çocukları ve gençleri merkeze alan deprem müdahalesi ve yeniden yapılanma odağında kutladı

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu (İDK), 2’nci kuruluş yıldönümünde, elde edilen kazanımları gözden geçirmek ve geleceğe yönelik öncelikleri görüşmek üzere dün İstanbul’da toplandı.

15 Haziran 2023
UNICEF
UNICEF

İstanbul, 15 Haziran 2023 – UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu (İDK), 2’nci kuruluş yıldönümünde, elde edilen kazanımları gözden geçirmek ve geleceğe yönelik öncelikleri görüşmek üzere dün İstanbul’da toplandı. İDK üyeleri başlangıçta, çeşitli alanlarda beceri gelişimi için 2 milyon gence ulaşma ve bu gençlerin 20.000’ine de gelişmiş istihdam olanağı sağlama konusunda mutabık kalmışlardı.  Bu hedefin çok ötesine geçildi ve  UNICEF, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sivil toplum ortakları ve özel sektör iş birliğinde 10-24 yaşları arasındaki 4,9 milyondan fazla genç eğitim, inovasyon, robotik ve yaşam becerileri alanlarında çok sayıda program ve ortaklıktan yararlandı.

Kurul, toplantıda iki yıkıcı depremden etkilenen gençlerin ihtiyaçlarını gözden geçirdi ve durum analizi yaptı. Ayrıca geri kalan insani ihtiyaçların belirlenmesi, yeşil ekonomiye uygun bir işgücünün gelişimine etkili şekilde katkı sağlamaları için gençlerin yeşil ve dijital becerilerle donatılması konularına odaklandı.

Toplantıya özel konuk olarak katılan UNICEF Uluslararası Konseyi Başkanı Maria Ahlström-Bondestam, bugün çocuk ve gençlerin karşı karşıya kaldıkları pek çok zorluğa çözüm getirmede iş dünyasının sahip olduğu kritik rolün altını çizdi. “İyilik yapmak iş için iyidir. Müşteriler ve çalışanlar, seçimlerini yaparken işin arkasındaki amacın ne olduğuna gün geçtikçe daha da fazla önem veriyorlar. UNICEF ile ortaklık yatırım karlılığını doğrudan olumlu etkiliyor. ” yorumunu yaparak UNICEF yeşil laboratuvarlarının büyük potansiyelinin altını çizdi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis konuşmasında “UNICEF, İş Danışma Kurulu üyelerine son iki yılda birlikte yapılan çalışmaların yarattığı etki için teşekkür ediyor, umudu ve dayanıklılığı artıracak, çocuk ve genç odaklı yeniden yapılanma çalışmaları ve erken çocukluk gelişimi, eğitim ve çocuk koruma gibi alanlarındaki reform gündemine katkıda bulunmak için yenilenen taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İDK Üyeleri, çocuklara yönelik sonuçlara ivme kazandırmak ve ölçeklendirmek için iş dünyasının gücünden yararlanan girişimler tasarlamaya ve uygulamaya devam edecek. Yeni ortaklar, İş Danışma Kurulu’na katılmak için ilgi gösteriyor.

 UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Hakkında:

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu; üst düzey bir danışma organı olup çok taraflı örgütlerin seçili liderleri de dahil olmak üzere özel sektör kuruluşları ve gençlerden oluşmaktadır. Kurul; çocuk hakları ile ilgili stratejik öneme sahip alanların yanı sıra GenU Türkiye’nin amaçlarına ve planlanan sonuçlarına ulaşılmasını teşvik etmek için stratejik rehberlik sağlamaktadır. Danışma Kurulu, çalışmalarının ilk yıllarında, Türkiye’de mevcut olan uygulamalı deneyim ve teknik uzmanlığın kapsamını arttırmak için çalışacak; gençlerin beceri gelişimini, istihdam edilebilirliğini ve güçlendirilmesini geniş çaplı desteklemeye ilgisi ve kapasitesi olan paydaşları bir araya getirecek ve GenU’nun Türkiye’deki hedefleri için işbirliği tesis edecek, bunları harekete geçirecek ve sürece katkıda bulunacaktır. Mevcut Kurul üyeleri; şirketlerin kapsamına ve bölgesel dağılımına, eşitliği ve toplumsal cinsiyeti güçlendirme taahhütlerine ve geçmiş kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve sürdürülebilirlik projelerine göre seçilmiştir.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.