UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, ikinci dönemine milyonlarca çocuğa ulaşma taahhüdünü yenileyerek başlıyor

2021-2023 yılları arasında 4,9 milyondan fazla gence ulaşan UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, ikinci döneminde de gençlere ve onların geleceğine destek vermeye devam edecek

22 Şubat 2024
UNI524902
UNICEF/UNI524902/Ergen

22 Şubat 2024, İstanbul - Bugün, UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu; UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi liderliğinde, Kurul Üyelerinin, Gençlik Temsilcisinin ve Anadolu Torku, CarrefourSA, DELL, Doğan Holding, Endeavor Türkiye, Garanti BBVA, SAP, TOBB, TÜSIAD, Unilever'den temsilcilerin katılımıyla ikinci dönemi (2024-2025) başlatmak için bir araya geldi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, "Ortaklıklar hem sonuç getirir hem de elde edilen sonuçları güçlendirir. İlk dönemde elde edilen sonuçlar, bunun somut bir kanıtıdır. İş Danışma Kurulu üyelerinin, çocukların ve gençlerin yaşamlarında olumlu bir etki yaratmaya devam etmeye yönelik taahhütlerini yinelemelerinden dolayı kendilerine müteşekkirim. Kurulun yeni dönemini, geçtiğimiz iki yıl boyunca kaydettiği ilerlemeyi temel alan güçlü bir gündemle başlatıyor olmanın heyecanını paylaşıyorum. Kurul, çok sektörlü iş birliklerini harekete geçirmekte önemli katkılar sunmuştur. Bu anlamda bir yandan ortak hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ederken bir yandan da acil durumlara bağlı değişen ihtiyaçları karşılamak için, programlarımızı uyarlayabildik " diye belirtti.

Geçen iki yılın başarılı çalışmaları, Kurulun; çok paydaşlı, katılım ve iş birliğini kolaylaştıran bir platform olduğunu kanıtladı.. Bu çalışmalar kapsamında Kurul, paydaşlarla birlikte ortak önceliklere uygun programlar ortaya koyarak çocuklarve gençlerin beceri gelişimini destekledi 2021-2023 yılları arasında, Kurulun yol göstericiliğinde, UNICEF kamu, özel sektör ve STK ortaklarıyla  4,9 milyondan fazla gence ulaştı. Yıl boyu devam eden Mesleki Beceri Seferberliği kampanyasının katkısıyla mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimlere katılan öğrenci sayısı 1,4 milyon arttı.

Geçmişte elde ettikleri bu başarıları ilerletmeyi hedefleyen Kurul üyeleri, önümüzdeki iki yılı kapsayan sürede ulaşmayı amaçladıkları yeni ortak hedeflerini belirlediler: lise düzeyindeki 2 milyon genci (14-18 yaş) yeşil beceriler ve yetkinliklerle güçlendirmek. Bu kapsamda lise öğrencileri için Yeşil Beceri Laboratuvarları kurulması ve gençlerin özel sektör tarafından belirlenen sorun başlıklarına yönelik çözüm geliştirmek üzere katılacakları Yenilikçi Fikir Atölyeleri (ideathon) düzenlenmesi planlandı.

UNICEF Genç Liderler Konseyi, Kurul üyelerini, işletmelerin gençlere yönelik taahhütte bulunması gereken dört temel şartı tanımlayan Gençlik İş Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti. Bu sözleşmede tanımlanan dört temel şart şu şekilde: gençlerin anlamlı katılımı, iş yerinde yeşil becerilerin kullanılması, sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve ölçülebilir sosyal etki projelerinin oluşturulması. Kurul üyeleri ayrıca depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanmaya katkı sağlanmaya devam edilmesi yönünde fikir birliğine vardılar.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Can Remzi Ergen
Communication Officer
UNICEF in Türkiye
Telefon: +90 532 315 56 87

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Hakkında

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, üst düzey bir danışma organı olup çok taraflı örgütlerin seçili liderleri de dahil olmak üzere özel sektör kuruluşları ve gençlerden oluşmaktadır. Kurul, çocuk hakları ile ilgili stratejik öneme sahip alanların yanı sıra GenU Türkiye’nin amaçlarına ve planlanan sonuçlarına ulaşılmasını teşvik etmek için stratejik rehberlik sağlamaktadır. Danışma Kurulu, Türkiye’de mevcut olan uygulamalı deneyim ve teknik uzmanlıklardan yararlanmayı ve gençlerin beceri gelişimi, istihdamı ve güçlendirilmesi için destek olma hususunda ilgisi ve kapasitesi olan paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

UNICEF Hakkında

UNICEF dünyanın en dezavantajlı çocuklarına ulaşmak için dünyanın en zorlayıcı koşullarının var olduğu bölgelerde faaliyette bulunuyor. 190'dan fazla ülke ve bölgede her çocuk için çalışıyor, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmeyi amaçlıyoruz.

UNICEF ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

UNICEF’in Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarını takip edebilirsiniz.