UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu İkinci Kez Buluşuyor

12 Ocak 2022
BAB 2 Meeting
UNICEF

12 Ocak 2022 – UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu, 12 Ocak 2022 tarihinde ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda, Kurulun Haziran 2021 tarihindeki açılış toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda ortaya çıkan somut ortaklık fırsatları ve gelecekteki öncelikler görüşüldü. İlk toplantının doğrudan bir çıktısı ve takip eden görüşmeler sonucunda somut ortaklık alanları olarak şu konular belirlendi : 1) eğitim ve becerileri yeniden hayal etmek ve COVID-19 sonrası ihtiyaçlarla aralarında paralellik oluşturmak2) dijital uçurumu en aza indirmek, 3) kız çocuklarının becerileri, girişimciliğive güçlendirilmesini desteklemek, 4) en savunmasız gruplara ulaşarak sosyal uyuma odaklanmak ve geniş çaplı etki yaratmak ve 5) Türkiye’deki çevresel sorunları ve “yeşil” beceri boşluğunu ele almak. Bu girişimler Kurulun ortak hedefleri arasında bulunan; 2 milyon gencin öğrenme, kişisel gelişim, aktif yurttaşlık ve istihdam edilebilirlik için beceri geliştirme fırsatlarına erişiminin sağlanması ve ve 20.000 genç için okul hayatından iş hayatına başarılı bir geçiş sağlamasına katkıda bulunuyor.

Kurulun oluşturulmasından bu yana halihazırda 640 binden fazla çocuğa UNICEF’in eğitim, inovasyon, robotik ve hayat becerileri alanlarında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sivil toplum ortakları ve özel sektör ile işbirliği içinde yürüttüğü çeşitli programlar ve ortaklıklar yoluyla ulaşılmıştı. Global Generation Unlimited Initiative (GenU) Sekretaryasının Gençlik Temsilcileri ve UNICEF Türkiye Millî Komitesi de dahil olmak üzere Kurul üyeleri ile CarrefourSA, DELL, Doğan Holding, Esas Holding, Endeavor Turkey, Garanti BBVA, Microsoft, Sabancı Holding, SAP, TOBB, Turkcell, TUSIAD ve Unilever’in üst yönetiminin temsilcilerinin katıldığı toplantıya UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ev sahipliği yaptı.

İkinci toplantıda, Kurul üyeleri gündeme gelen yeni planlara ilişkin tavsiye ve yönlendirme sağladılar ve mesleki eğitim ile istihdam edilebilirlik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesini hedefleyen ortak Ulusal Beceri Taahhüdü’nün 2022 yılında  başlatılması da dahil olmak üzere, somut ortaklık fırsatları üzerinde fikir birliğine vardılar. Beceri Taahhüdü, çıraklık eğitimi sunan yerlerin artırılması ve bu adımların ortak bir medya kampanyası ile güçlendirilmesi konusunda iş dünyası liderlerini somut taahhütlerde bulunma konusunda bir araya getirecek. Bazı Kurul üyeleri, Gençlik Temsilcilerinin de talepleri doğrultusunda, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde yer alan UNICEF’in desteklediği gençlik merkezlerine mentorluk programları, ayni bilişim teknolojisi desteği ve kitle fonlama imkanları yoluyla katkı sağlama konusunda mutabakata vardı. 2022’nin ilk çeyreğinde Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde seçilen gençlik merkezlerine ortak saha ziyareti gerçekleştirilecek. Bir sonraki Kurul toplantısı ise yeşil beceriler gündemine odaklanacak.

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu Hakkında:

UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu; üst düzey bir danışma organı olup çok taraflı örgütlerin seçili liderleri de dahil olmak üzere özel sektör kuruluşları ve gençlerden oluşmaktadır. Kurul; çocuk hakları ile ilgili stratejik öneme sahip alanların yanı sıra GenU Türkiye’nin amaçlarına ve planlanan sonuçlarına ulaşılmasını teşvik etmek için stratejik rehberlik sağlamaktadır. Danışma Kurulu çalışmalarının ilk yıllarında, Türkiye’de mevcut olan uygulamalı deneyim ve teknik uzmanlığın kapsamını arttırmak için çalışacak; gençlerin beceri gelişimini, istihdam edilebilirliğini ve güçlendirilmesini geniş çaplı desteklemeye ilgisi ve kapasitesi olan paydaşları bir araya getirecek ve GenU’nun Türkiye’deki hedefleri için işbirliği tesis edecek, bunları harekete geçirecek ve sürece katkıda bulunacaktır. Mevcut Kurul üyeleri; şirketlerin kapsamına ve bölgesel dağılımına, eşitliği ve toplumsal cinsiyeti güçlendirme taahhütlerine ve geçmiş kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve sürdürülebilirlik projelerine göre seçilmiştir.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.