UNICEF rakamlarına göre uygulamanın halen sürdüğü ülkelerde erkeklerin ve kadınların çoğunluğu Kadınlarda Genital Mutilasyona karşı

14 Temmuz 2016

 

NEW YORK 14 TEMMUZ 2016 – UNICEF verilerine göre, kadınlarda genital mutilasyonun yaygın görüldüğü ülkelerde erkek, kadın, kız ve erkek çocukların yaklaşık üçte ikisi bu uygulamanın sona ermesinden yana.  
Veri elde edilen ülkelerde kız çocuklarının ve kadınların yüzde 67’si ile erkek çocuklarının ve erkeklerin ise yüzde 63’ü bu uygulamanın kendi topluluklarında sürmesine karşı.

UNICEF’in Baş Çocuk Koruma Uzmanı Francesca Moneti’nin görüşü şöyle: “Kadınlarda genital mutilasyon toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla bağlantılı bir uygulama olmakla birlikte, elde ettiğimiz bulgular erkek çocuklarla yetişkin erkeklerin çoğunluğunun da buna karşı olduğunu gösteriyor. Ancak ne yazık ki kişilerin genital mutilasyon uygulamasına son verilmesi isteği çoğu kez gizli kalıyor ve çok sayıda kadın ve erkek kendi topluluklarında kabul görmek için bu uygulamanın sürmesi gerektiği inancını hala koruyor. “
 
Veriler, kimi ülkelerde erkeklerin FGM’ye kadınlara göre daha fazla karşı çıktıklarını göstermektedir. Dünyada bu uygulamanın yaygınlığı açısından ikinci sırada gelen Gine’de erkek çocuk ve yetişkin erkeklerin yüzde 38’i uygulamaya karşı iken kız çocuk ve yetişkin kadınlarda bu oran yüzde 21’de kalmaktadır. Benzer bir dağılım Sierra Leone’de de görülmektedir: Erkeklerde uygulamaya son verilmesini isteyenlerin oranı yüzde 40 iken kadınlarda yüzde 23’tür.
 
FGM’ye bakışta erkeklerle kadınlar arasındaki en çarpıcı farklılık da yine Gine’de görülmektedir. Bu ülkede erkek çocuklar ve yetişkin erkeklerin yüzde 46’sı FGM’nin hiçbir yararı olmadığını söylerken kadınlarda bu görüşü benimseyenlerin oranı ancak yüzde 10’dur. Bulgular ayrıca elde verisi bulunan 15 ülkenin yaklaşık yarısında her üç kadından-kız çocuktan en az birinin FGM’nin herhangi bir yararı olmadığı kanısında olduğunu göstermektedir. Elde verisi bulunan 12 ülkenin ikisi dışında hepsinde, ilkine çok yakın bir oranın erkekler-erkek çocuklar arasında görülmektedir.
 
Yaygın görüldüğü yerlerde bu zararlı uygulamaya karşı çıkan büyük çoğunluğa ek olarak, FGM’ye son verilmesine yönelik kararlılık ve ivmenin giderek arttığını gösteren kanıtlar da bulunmaktadır.
 
2015 yılında Gambia ve Nijerya FGM’yi suç sayan yasal düzenlemeler getirmiştir. Elde verisi bulunan 16 ülkede tahminen 15 milyonluk bir nüfusa denk gelen 1.900 kadar topluluk FGM uygulamasını terk ettiklerini açıklamıştır. 2015 yılı Eylül ayında BM Genel Kurulu tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kadınlarda genital mutilasyon ve çocuk evliliği gibi zararlı tüm uygulamaların 2030 yılına kadar sona erdirilmesi yönünde bir hedefi de içermektedir.
 
UNICEF’in araştırması, annenin eğitim düzeyi ile annenin kız çocuğunun FGM uygulamasına maruz kalması olasılığı arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktadır. Verisi bulunan 28 ülkeye bakıldığında, hiçbir eğitimi olmayan kadınların 5 kız çocuğundan 1’ine FGM uygulanmışken, en az ortaöğretimi olan kadınların kız çocukları arasında bu oranın 9’da 1 olduğu görülmektedir.

Bugün dünyadaki 30 ülkede halen hayatta olan 200 milyon kız çocuk ve kadın FGM uygulamasına maruz kalmıştır. FGM, aşırı fiziksel ve psikolojik acılara, sürekli kanamaya, HIV, kısırlık ve ölüm gibi sonuçlara yol açabilen bir dizi uygulamadan oluşmaktadır. 

Monetti sözlerine şöyle devam etti: “Toplulukların kadınlarda genital mutilasyona ilişkin gerçek görüşlerinin ortaya çıkarılmasında veriler önemli bir rol oynayabilir. İnsanlar bu uygulamaya karşı çıkan başkalarının da olduğunu bildiklerinde FGM’ye son verilmesi de kolaylaşacaktır. Uygulamanın sona erdirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması için, bu bilgileri ve FGM’nin zararlı etkilerini ortaya koymak üzere gençlerle, kadınlar ve erkeklerle, tüm topluluklarla, dinsel ve siyasal önderlerle daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.”
 
FGM’ye son verilmesine yönelik en geniş çaptaki küresel programın öncülüğünü UNICEF ve UNFPA birlikte yapmaktadır.  Program halen 17 ülkede sürdürülen çabaları desteklemekte, ülkelerden yerel topluluklara kadar her düzeyde çalışmalar yürütmektedir.
 
Yayın kalitesine sahip fotoğraf ve videoları indirmek için: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF3AZGS
 

İrtibat Kişileri

Melanie Sharpe
UNICEF Geneva
Telefon: +41 79 834 74 01

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan takip edin.