UNICEF: Myanmar'daki şiddet nedeniyle her hafta 12.000 Rohingyalı mülteci çocuk Bangladeş'e geçmek zorunda kalıyor

Mülteci kampları kalabalıklaştıkça kolera ve yetersiz beslenme tehlikesi büyüyor. UNICEF uluslararası konferans öncesinde bağışcılara insani yardım başvurularını destekleme çağrısında bulundu

20 Ekim 2017
UNICEF
UNICEF/UN0136205/LeMoyne

 

DAKKA, BANGLADEŞ/CENEVRE, 20 Ekim 2017– UNICEF bugün yaptığı açıklamada vahim yaşam koşullarının ve suyla geçen hastalıkların geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana güney Bangladeş’e sığınan 320 binden fazla Rohingyalı mülteci çocuğun yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Bu sayıya geçtiğimiz birkaç gün içinde Myanmar’dan gelen 10 bin kadar çocuk da dâhil.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “Bangladeş’teki Rohingyalı mülteci çocukların çoğu Myanmar’da hiçbir çocuğun görmemesi gereken vahşete tanık olmuştur ve hepsi büyük kayıplar yaşamıştır. Bu çocukların, yiyeceğe, temiz suya, sanitasyona ve bu tür acil durumlarda yayılan hastalıklara karşı koruyucu aşılara acilen ihtiyacı var. Ancak, yaşadıklarının kötü izlerini silmek için de yardım gerekmektedir. Eğitime, danışmanlığa, umuda ihtiyaçları var. Eğer bunları onlara şimdi sağlamazsak bu çocuklar nasıl büyüyüp toplumlarının üretken yurttaşları olabilirler ki? Bu kriz onlardan çocukluklarını çalmaktadır. Aynı zamanda geleceklerini de çalmasına izin vermememiz gerekir.”
 
Myanmar’daki korkunç şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesine geçen Rohingyalıların sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor. Son dönemde gelenler, mülteci akını başladıktan sonra daha önce gelen 200 bin kişiye katılmıştır.

 

En son gelenlerin hemen hemen yüzde 60’ını çocuklar oluşturmaktadır ve günlük sınır geçiş sayısı 1.200 ile 1.800 arasındadır.
 

UNICEF yeni açıklanan Dışlanmış ve Çaresiz: Rohingyalı mülteci çocuklar tehlikeli bir gelecekle yüz yüze başlıklı raporda mültecilerin çoğunun aşırı kalabalık ve sanitasyondan yoksun derme çatma yerlerde kaldıklarını belirtmektedir. Bangladeş Hükümeti öncülüğünde yürütülen ve giderek genişleyen uluslararası yardım çabalarına rağmen çok sayıda çocuğun temel ihtiyaçları karşılanamamaktadır.
 
UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder: “Mülteciler gelmeye devam ediyor; çocukları bekleyen ürkütücü tehlikeleri şimdiden görebiliyoruz. Bu çocuklar açık alanlarda, yiyecek, temiz su ve sanitasyon imkânlarından büyük ölçüde yoksun biçimde yaşıyor, suyla bulaşan ve diğer hastalıkların oluşturduğu risk ise apaçık ortada.”
 
Kamplardaki çocuklarda ileri derecede akut beslenme yetersizliği tespit edilmiştir; doğum öncesi annelere ve bebeklere yönelik hizmetler verilememektedir. Şiddete tanık olma travması yaşayan çocuklara yönelik desteğin de yaygınlaştırılması gerekmektedir.
 
Rapor ayrıca kampların kaotik ortamında çocukların ve gençlerin insan kaçakçılarının ve kendilerini sömürüp çeşitli yollardan kullanmak isteyen başkalarının ağına düşebileceklerine işaret etmektedir.
 
UNICEF Myanmar’ın Arakan Eyaletinde sivilleri hedef alan vahşete son verilmesi ve insani yardımların o yörede şiddetin etkilediği tüm çocuklara ivedilikle ve engelsiz ulaşmasının sağlanması çağrısında bulunmaktadır. Şu an için UNICEF’in Kuzey Arakan Eyaletindeki Rohingyalı çocuklara erişimi bulunmamaktadır.
 
Raporda ayrıca Arakan Eyaletindeki krize kalıcı bir çözüm bulunması ve Arakan Eyaleti Danışma Komisyonu tarafından da tavsiye edildiği gibi bu çözümün tabiyetsizlik ve ayrımcılık gibi konuları da ele alması gerektiği belirtilmektedir.
 
23 Ekim’de Cenevre’de gerçekleştirilecek uluslararası yardım taahhütleri konferansı öncesinde UNICEF bağışcılara, BM ve insani yardım kuruluşları tarafından hazırlanan güncelleştirilmiş Bangladeş İnsani Yardım Planı’nda (HRP) yer alan ihtiyaçların ivedilikle karşılanması çağrısında bulunmaktadır. 434 milyon dolar tutarındaki bu çağrının 76,1 milyonu yeni gelen Rohingyalı çocuklarla birlikte daha önceki dalgalarda gelenlere ve güç durumdaki ev sahibi topluluklara yöneliktir.
 
Ortaya çıkabilecek kolera ve su yoluyla bulaşan diğer salgınlar düşünülerek Rohingyalı çocuklara temiz su, sanitasyon ve geliştirilmiş hijyen imkânları sağlanması yardım çağrısında en öncelikli sırada yer almaktadır. Rohingyalı çocukların çoğu kızamık gibi hastalıklara karşı tam olarak aşılanmış durumda değildir. UNICEF ayrıca Rohingyalı çocuklara çocuk dostu mekânlarda eğitim ve destek hizmetlerine odaklanmakta ve cinsiyet temelli şiddet sorununu ele almak üzere diğer ortaklarla çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 
UNICEF dört temel alanda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır:
 
1.    Bangladeş İnsani Yardım Planı ile Myanmar’a yönelik insani yardım planına uluslararası destek ve finansman;
2.    Rohingyalı çocukların ve ailelerin korunması, Arakan Eyaletinde şiddetin etkilediği çocuklara acilen ve engelsiz insani erişim sağlanması;
3.    Rohingyalı mültecilerin Myanmar’a güvenli, gönüllülük temelinde ve saygın biçimde dönmelerine destek ve
4.    Rakhine Eyaleti Danışma Komisyonu tavsiyelerinin yaşama geçirilmesi dâhil olmak üzere krize kalıcı bir çözüm bulunması.
 

Editörlere not:  Rohingyalı çocuklar, çatışmalar, yoksulluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden olan yaklaşık 50 milyon çocuk arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl UNICEF en güç durumdaki bu çocukların acılarını yansıtmak üzere #Children Uprooted başlıklı bir küresel kampanya başlatmıştı.
 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Simon Ingram
UNICEF New York
Telefon: +1-917 265 4516

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz.
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin