UNICEF: Mülteci ve göçmen çocuklarla gençler yollarda ağır yoksunluklar yaşıyor

UNICEF Marakeş’te gerçekleştirilecek BM Küresel Anlaşma Zirvesi öncesinde yaklaşık 4.000 mülteci ve göçmen çocuğu kapsayan bir araştırmanın alarm verici sonuçlarını açıkladı

07 Aralık 2018
Köklerinden Koparılmış Çocuklar/Children Uprooted
UNICEF/UN0274747/Haviv VII Photo

“Acı çekmeye o kadar alıştım ki şimdi bunlar bana normal geliyor” – Kenyalı genç bir göçmen 
 
CENEVRE/MARAKEŞ, 7 Aralık 2018– UNICEF’in yaşları 14 ile 24 arasında değişen yaklaşık 4.000 mülteci ve göçmeni kapsayan son araştırması bu gençlerin ülkelerini terk etmeye zorlandıklarını ve yarısının da yollara tek başına kaldığını gösteriyor.
 
‘Sesini Duyurma Hakkı: Yollardaki çocuklar ve gençlere kulak verilmesi başlıklı rapor, daha güvenli ve iyi bir yaşam için ülkelerinden ayrılıp yollara düşen genç mültecilerin ve göçmenlerin yaşadıkları sorunlara ve yoksunluklara ilişkin alarm verici bulgular sunuyor.
 
Rapor, son üç ay içerisinde kendini mülteci ve göçmen olarak tanımlayan 4.000 kadar gençten online toplanan bilgilerin analizine dayanıyor. Anketten elde edilen sonuçlar köklerinden koparılmış gençlerin yararlanabilecekleri destek ve hizmetlerde büyük açıklar olduğuna işaret ediyor.
 
UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy: “Siyasetçiler göç konusunda ağız dalaşı yaparken yerlerinden edilmiş 4 bin çocuk ve genç bize daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Daha iyi bir iş yapmak istiyorsak yaşamları bıçak sırtında olan bu kişilerin söylediklerine kulak vermemiz ve kendileriyle ilgilenmemiz gerekiyor. Anketin de gösterdiği gibi eğer biz dinlemeye istekli olursak yerlerinden edilen çocukların ihtiyaçları ve karşılaştıkları güçlükler konusunda bize öğretecekleri çok şey olabilir.” 
 
Ankete katılanların hemen hemen yüzde 90’ı Asya, Afrika ve Avrupa’daki ülkelerden. Sorulara yanıt verdikleri ülkeler ise Suriye Arap Cumhuriyeti ya da Ukrayna gibi dışarıya göçmen veren ya da örneğin Almanya, Türkiye ve Uganda gibi göçmen barındıran ülkeler. Anket tüm mülteci ve göçmen gençlerin deneyimlerini yansıtmamakla birlikte, köklerinden koparılmış çocukların ve gençlerin seslerini ve kaygılarını duyurma açısından ender bulunabilecek bir platform sunuyor.
 
UNICEF gençlik anketinin sonuçlarını Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilecek Göç için Küresel Anlaşma (GCM) Hükümetler Arası Konferans’ın birkaç gün öncesinde açıkladı.  Konferansta buluşacak dünya liderleri, göçün her yönüne ilişkin hükümetler arası ilk anlaşma olma özelliği taşıyan GCM’yi resmen kabul edecekler. Anket sonuçlarının açıklanması ile dünya liderlerinin ve Marakeş’te bir araya gelecek diğer katılımcıların göç politikalarının çocuklar üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyor.
 
Chandy sözlerini şöyle sürdürdü: “Göç kaçınılmazdır; ancak mülteci ve göçmen çocukların maruz kaldıkları ayrımcılık hiç de öyle değildir. Devletlerin elinde göçü güvenli kılacak imkânlar mevcuttur. GCM’de yer alan taahhütler ve girişimler, örneğin çocuğun yüksek yararının her durumda gözetilmesi ve göçmen çocukların ulusal çocuk koruma sistemleri kapsamına alınması, hem pratik hem de yapılabilir uygulamalardır. GCM, yerlerinden edilmiş çocukların yararını gözeten örnek uygulamalar açısından yerel ve ulusal yetkililere bir kılavuz sunmaktadır.”
 
Yapılan anket analizinden elde edilen başlıca bulgular şu şekilde sıralanmaktadır:
 

  • Gençlerin yüzde 67’si ülkelerini terk etmek zorunda kalmış
  • Gençlerin yüzde 44’ü ülkelerinden tek başına ayrılmış
  • Gençlerin yüzde 58’i en az bir yıl okul kaybı yaşamış
  • Gençlerin yüzde 49’u herhangi bir sağlık sorununda doktora ulaşamamış
  • Gençlerin yüzde 38’i aile, arkadaş ya da kurum gibi başka kaynaklardan yardım görmemiş

UNICEF köken, transit ve varış ülkelerindeki hükümetleri, göç politikalarının ve prosedürlerinin belirlenip uygulanmasında çocukların yararını gözetmeye, aileleri bir arada tutmaya, çocukların ve ailelerin göç sürecinde gözaltına alınmalarına son vermeye ve geri göndermeme ilkesine bağlı kalmaya çağırmaktadır.
 
Anket sonuçlarının da gösterdiği gibi daha yapacak çok iş bulunmakatdır. Yerlerinden edilmiş çocukları korumaya ve haklarını güvence altına almaya yönelik yatırımları yaparak sözden eyleme geçmenin zamanıdır. UNICEF aşağıdaki konularda çağrıda bulunmaktadır:
 

  • Mülteci ve göçmen çocuklara eğitim ve sağlık da dâhil olmak üzere temel hizmetlerin sağlanması,
  • Çocukların haklarının korunması, çocukların ve gençlerin yolculuklarının her aşamasında desteklenmesi için sınırlarda işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Yerlerinden edilmiş çocukların hareketleri ve esenlikleriyle ilgili ayrıştırılmış veriler toplanması,
  • Yerlerinden edilmiş çocukların ve gençlerin aktif olarak süreçlere dâhil edilmesi, sadece dinledinlenmeyip, masada yer verilmeleri.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Christopher Tidey
UNICEF New York
Telefon: +1 917 340 3017

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.