UNICEF: Kızamık vakalarının tüm dünyada alarm verici şekilde artması çocuklar için büyüyen bir tehlike

Brezilya, Madagaskar, Filipinler, Ukrayna ve Yemen’deki önemli salgınlarla birlikte on ülke kızamık vakalarında 2018 yılında görülen toplam artışın yaklaşık dörtte üçünü temsil ediyor

01 Mart 2019
UNICEF: Kızamık vakalarının tüm dünyada alarm verici şekilde artması çocuklar için büyüyen bir tehlike
UNICEF/UN0284080/ Dyachyshyn

NEW YORK, 1 Mart 2019– UNICEF bugün yaptığı açıklamada tüm dünyada kızamık vakalarının alarm verici şekilde arttığı uyarısında bulundu. Açıklamaya göre toplam artışta on ülkenin yüzde 74’lük payı vardır ve vaka sayısındaki artış daha önce kızamığı ortadan kaldırdığı ilan edilen başka kimi ülkelerde de görülmektedir.
 

2017 ile 2018 yıllarında vaka sayısında en fazla artış görülen on ülke[1]
1. Ukrayna: 30.338
2. Filipinler: 13.192
3. Brezilya: 10.262
4. Yemen: 6.641
5. Venezuela: 4.916
6. Sırbistan: 4.355
7. Madagaskar: 4.307
8. Sudan: 3.496
9. Tayland: 2.758
10. Fransa: 2.269
 

 
Küresel ölçekte 2017 yılına kıyasla 2018’de 98 ülke daha fazla kızamık vakası bildiriminde bulunmuştur ve bu da önlenmesi son derece kolay ancak ölümcül bir hastalığa karşı elde edilen başarının geriye gitmesi anlamına gelmektedir.
 
2017’den 2018’e kızamık vakalarında en fazla artış görülen ülkeler Ukrayna, Filipinler ve Brezilya’dır. Tek başına Ukrayna’da 2018 yılında 35.120 kızamık vakası görülmüştür. Hükümetin belirttiğine göre 2019 yılının ilk iki ayında enfekte olan başka kişilerin sayısı da 24.042’dir. Filipinler’de bu yıl şimdiye kadar 12.736 kızamık vakası gerçekleşmiş 203 kişi bu nedenle ölmüştür.[2] 2018 yılının tamamında ise vaka sayısı 15.599 idi.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore:  “Bu durum herkes için bir uyarıdır. Son derece bulaşıcı bir hastalığa karşı elimizde güvenli, etkili ve ucuz bir aşı var ve bu aşı son yirmi yıl içinde her yıl neredeyse bir milyon ölümü önlemiştir. Bu kızamık vakaları bir günde ortaya çıkmamıştır. Bugün görülen ciddi salgınların temeli nasıl 2018 yılına dayanıyorsa, bugün harekete geçilmemesi halinde yarın çocukları çok ciddi olumsuzluklar bekliyor olacaktır.”
 
Kızamık, Eboladan da, verem ya da gripten de daha bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, enfeksiyonlu bir kişi bir odayı terk ettikten sonra iki saat içinde bir başka kişiye geçebilir. Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşır ve solunum yollarında enfeksiyona yol açar; böylece beslenme yetersizliği olan ya da aşı için çok küçük yaşta olan çocuklar açısından ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Enfeksiyondan sonra kızamık için özel bir tedavi yoktur, dolayısıyla aşılanma çocuklar için yaşam kurtarıcı bir araçtır.
 
Bu salgınlar karşısında UNICEF ve ortakları tüm dünyadaki milyonlarca çocuğa hemen ulaşılması için hükümetleri desteklemektedir. Örneğin:
 
·        Ukrayna’da UNICEF, rutin aşılamaların hızlandırılmasına ve bu konudaki tereddütlerin giderilmesine yönelik çabalara tüm ülkede sürekli destek vermiştir. 2017 yılından bu yana 30 kişinin yaşamına mal olan son salgının durdurulmasına yönelik ek çabalar da buna dâhildir. Sağlık Bakanlığı Şubat ayında UNICEF’in de desteğiyle bir aşı kampanyası başlatmıştır. Kampanya okulları, klinikleri ve Ukrayna’nın batısında, salgından en fazla etkilenen Lviv bölgesini kapsamıştır. Söz konusu bölgede aşılamaya karşı olumsuz tutum ve daha önceki aşı yetersizliği nedeniyle aşı oranları düşük kalmıştı.
·        Filipinler’de hükümet UNICEF ve ortaklarının desteğiyle 9 milyon çocuğa çocuk felci ve kızamık aşısı yapmak üzere ülkenin 17 bölgesinde kampanya başlatacaktır. Kampanyayı yürütenler sosyal medyayı kullanarak kaygılı ebeveynleri ve sağlık çalışanlarını teşvik etmeyi planlamaktadır.
·        Brezilya’da hükümet 2018 yılı Ağustos-Eylül döneminde beş yaşından küçük 11 milyondan fazla çocuğa yönelik çocuk felci ve kızamık mücadelesi yürütmüştür. UNICEF, halkı aşı olmaya özendirmiş, Venezuelalıların kaldıkları göçmen barınma merkezlerinde sağlık gözlemcilerine eğitim vermiştir. UNICEF 1.927 belediyeyi kapsayan “Belediye Damgası” programında kızamık aşısına da yer vermiştir.
 
·        Yıllardır süren çatışmaların salgına yol açtığı Yemen’deyerel merciler UNICEF, WHO ve GAVI’nin desteğiyle Şubat ayında 11,5 milyonu aşkın sayıda çocuğu aşılamıştır.
 
·        Madagaskar’da3 Eylül’den 21 Şubat’a kadar olan dönemde 76.871 kişi kızamığa yakalanmış ve çoğu çocuk olmak üzere 928 kişi yaşamını yitirmiştir. Ocak ayında hükümet UNICEF dâhil ortakların desteğiyle ülkedeki 114 idari birimin tamamını hedef alan bir kampanya başlatmıştır. 25 idari birimde 2 milyon çocuğa aşı yapılmıştır. Şubat ayında aşılanan çocuk sayısı 1,4 milyon olup Mart ayında bunları 3,9 milyon çocuk daha izleyecektir. 
 

2017 yılında bildirilen vaka olmadığı halde 2018 yılında kızamık vakası bildirilen ülkeler
Brezilya: 10.262
Moldova: 312
Karadağ: 203
Kolombiya: 188
Timor-Leste: 59
Peru: 38
Şili: 23
Özbekistan: 17
 

 

Kimi örneklerde yetersiz sağlık altyapısı, iç çatışmalar, halkın farkındalık düzeyinin düşüklüğü, vurdumduymazlık ve aşıya karşı tereddüt gibi nedenler, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde bu salgınlara yol açmıştır. Örneğin ABD’de kızamık vakaları 2017’den 2018’e altı kat artarak 791 vakaya ulaşmıştır. Daha yakınlarda ise New York ve Washington eyaletlerinde salgı görülmüştür.
 
Fore: “Bütün bu vakaların hemen hemen tamamı önlenebilir niteliktedir; ne var ki hiçbir mazeretin bulunamayacağı yerlerde bile çocuklar hastalığa yakalanmaktadır. Kızamık bir hastalık olabilir; ancak çoğu kez gerçek enfeksiyon yanlış bilgi, güvensizlik ve vurdumduymazlıktır. Her çocuğun güvenli biçimde aşı olması için bu konuda her ebeveyne doğru bilgiler vermek üzere daha fazla çalışmamız gerekiyor.”
 
Kızamık mücadelesi için UNICEF hükümetlere, sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere hastalığın önlenmesi için çağrıda bulunmaktadır. Bu amaçla,
 
·        Aşıların güvenli ve etkili olduğu, çocuğun yaşamını kurtarabileceği kavranmalı
·        Salgınlar sırasında altı aylıktan beş yaşına kadar olan tüm çocuklara aşı yapılmalı
·        Kaliteli hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanları gerektiği gibi eğitilip donatılmalı
·        Yaşam kurtarıcı tüm aşıların yapılabilmesi için bağışıklama programları güçlendirilmelidir.
 
######
 
Editörlere notlar
 
Fotoğraf ve b-roll indirmek için: here.
 
 

[1]Not: Analiz, WHO’nun 2017 ve 2018 yılları için 194 ülkeye ilişkin kızamık ve kızamıkçık verilerini temel almaktadır. Daha fazla bilgi için click here.Esas alınan, teyit edilmiş toplam kızamık vakası sayısıdır.
 

[2]23 Şubat 2019’a kadar.

 
 
Kızamık ve kızamıkçık girişimi hakkında 
UNICEF, WHO, CDC, Birleşmiş Milletler Vakfı ve Amerikan Kızıl Haçı ile birlikte kızamık ve kızamıkçığa son vermeyi amaçlayan küresel girişimin içinde yer alan beş ortaktan biridir.

İrtibat Kişileri

Sabrina Sidhu
UNICEF New York
Telefon: +1 917 476 1537
Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.