UNICEF: İklim değişikliği ve sanitasyon eksikliği milyonlarca insan için su güvenliğini tehdit ediyor

#ClimateChain Instagram su ve çevre konularına ışık tutuyor

21 Mart 2016
UNICEF
UNICEF 2016

 

New York, 21 Mart 2016–UNICEF, Dünya Su Günü öncesinde yaptığı açıklamada dünyadaki milyonlarca insana temiz su sağlama çabalarının, kuraklık ve sellere açık bölgelerde yaşayan milyonlarca çocuğun güvenli suya ulaşımını da tehdit eden iklim değişikliği yüzünden daha da güçleşeceğini belirtti.  

Binyılın Kalkınma Hedefleri (BKH) döneminin tamamlandığı yıl olan 2015’in sonunda, dünyada 663 milyon insan dışında herkes güvenli kaynaklardan sağlanan içme suyu imkânlarına sahipti. Bundan kastedilen, kullanılan suyun dışkıyla temassız kaynaklardan elde edilmiş olmasıydı. Ne var ki, yeni geliştirilen test teknolojisi sonucu elde edilen veriler tahminen 1,8 milyon insanın e-koli ile kirlenmiş içme suyu kullanıyor olabileceğini göstermektedir. Başka bir deyişle, iyileştirilmiş kaynaklardan sağlanan suda bile dışkı maddelerine rastlanabilmektedir.
 
UNICEF’in küresel su, sanitasyon ve hijyen programları başkanı Sanjay Wijeserkera konuya ilişkin şunları söyledi: “Bugün, BKH’nin belirlendiği döneme göre su testlerini daha ucuz ve daha sağlıklı biçimde yapabildiğimizden, temiz su temini konusunda dünyanın karşı karşıya olduğu sorunun boyutlarını daha iyi görebiliyoruz. Herkes için ‘temiz’ su çağrısı yapan yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle birlikte BKH’nin bıraktığı yerden devam etmiş olmuyoruz, çünkü karşımızda duran yepyeni bir durum.”
 
Suyun dışkı kirliliğine maruz kalmasına yol açan başlıca nedenlerden biri yetersiz sanitasyondur. Küresel olarak, 2,4 milyar insan uygun tuvalet koşullarına sahip değilken neredeyse 1 milyar insan da bu ihtiyacını açık alanlarda gidermektedir. Bu da pek çok ülke ve topluluk söz konusu olduğunda dışkının geliştirilmiş su kaynaklarını bile kirletebilecek yaygınlıkta olması anlamına gelmektedir.
 
İklim değişikliği güvenlilik kaygılarını artırıyor 
 
Kuraklık dönemlerinde su azaldığında insanlar güvenli olmayan yüzey sularına yönelmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise seller su ve kanalizasyon arıtma tesislerine zarar verir, böylece dışkı yayılarak çoğu durumda kolera ve ishal gibi suyla bulaşan hastalıklara yol açar.
 
İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sıcaklık artışlarının ise, sivrisinek nüfusunun artması ve yayılım alanlarının genişlemesiyle birlikte suyla bağlantılı sıtma, dang humması –şimdi de Zika- gibi hastalıkları yaygınlaştırma olasılığı vardır.
 

UNICEF’e göre en büyük risk altında bulunanlar, tüm dünyada kuraklık tehdidinin en yüksek olduğu bölgelerde yaşayan 5 yaş altı 160 milyon çocuktur.

Ayrıca yarım milyon kadar çocuk da genellikle Afrika’daki Güney Sahra bölgesi ve Asya olmak üzere sel baskınlarının sıklıkla görüldüğü bölgelerde yaşamaktadır.
 
UNICEF, başlangıcı Dünya Su Günü’nde yapılacak ve 22 Nisan’da Paris Anlaşması’nın imzalanmasıyla sona erecek küresel ölçekte bir Instagram kampanyası başlatmaktadır. Kampanyanın amacı, su, çevre ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıya ilişkin farkındalık yaratmaktır.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, BM Genel Kurul Başkanı Mogens Lykketoft, BM iklim bölümü başkanı Christiana Figueres ve önde gelen diğer kişilerin  #ClimateChain haştagini kullanarak, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesine yönelik bir fotoğraf zinciri aracılığıyla toplumla el ele vermesi planlanmaktadır. Bu görüntüler Paris Anlaşması’nın imzalanması sırasında yayınlanacaktır.
 
UNICEF ayrıca, su kaynakları açısından afet riskini azaltmaya odaklanarak iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözümler de geliştirmektedir. Örneğin;

  • Muson mevsiminde su biriktiren, arıtan ve yer altında depolayan aküfer doldurma sistemi sayesinde bugün Bangladeş’te 20 bin kadar çocuk iklimden ve afetlerden etkilenmeyen su kaynaklarından yararlanabilmektedir.
  • Madagaskar’da 80 bin çocuk için siklon ve sellere dayanıklı derslik yapımında yerel yönetimlere yardımcı olmakta ve afetlerden etkilenmeyen su kaynaklarına erişim sağlamaktadır.
  • Kuraklığa maruz Kiribati’de yeni yağmur suyu biriktirme ve tutma tesisleri sayesinde toplulukların temiz içme suyuna erişim imkânları artmıştır.

 
UNICEF yeni yayınlanan Şimdi Harekete Geçmezsek başlıklı çalışmada çocuklar için 10 maddelik bir iklim gündemi belirlemiştir. Bu gündem çerçevesinde çocukların geleceğinin ve haklarının güvence altına alınması için hükümetlere, özel sektöre ve sıradan insanlara atılması gereken somut adımlar gösterilmektedir.
 

İrtibat Kişileri

Rita Ann Wallace
UNICEF New York
Telefon: +1 212 326-7586
Telefon: +1 917 213-4034

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.