UNICEF: Her yıl 3 milyon yenidoğan çocuğun yaşamı kurtarılabilir

20 Mayıs 2014

New York, 20 Mayıs 2014 – Lancet tarafından bugün UNICEF Merkezinde açıklanan son derece çarpıcı yeni bir rapor dizisine göre, her yıl henüz ilk ayını doldurmadan ölen yaklaşık 3 milyon bebeğin çoğunluğu, en güç durumda olanlarla yeterince hizmet alamayanlara özellikle odaklanılarak doğum sırasında kaliteli bakım hizmeti verilmesi durumunda kurtarılabilecektir.  

Yenidoğan ölümleri beş yaş altı çocuklar arasındaki ölümlerde yüzde 44 gibi büyük bir paya sahiptir 1990 yılına göre bugün beş yaş altı ölümlerin daha büyük bir bölümünü yenidoğan ölümleri oluşturmaktadır. Bu ölümler büyük ölçüde en yoksul ve en dezavantajlı nüfus kesimleri arasında görülmektedir.
 
UNICEF küresel sağlık programları başkanı Dr. Mickey Chopra şöyle diyor: “Beş yaş altı çocukların yaşamlarını kurtarmada büyük bir ilerleme sağladık, ama en küçükler, en kırılgan durumdaki bebekler söz konusu olduğunda henüz başarılı değiliz. Bu gruptaki çocukların özel dikkate, kaynaklara ihtiyacı var. Doğum ile yaşamın ilk saatleri arasındaki yaşamsal önemdeki döneme odaklanarak gerek annenin gerek bebeğinin yaşam şansını kat be kat artırabiliriz.”
 
UNICEF’e göre her yıl doğumu izleyen ilk 28 gün içinde 2,9 milyon bebek ölmektedir. Bunun dışında 2,6 milyon bebek ölü doğmakta, bu ölümlerin 1,2 milyonu doğum sırasında çocuğun kalbinin durmasıyla meydana gelmektedir. Doğumu izleyen ilk 24 saat gerek çocuk gerekse anne açısından en tehlikeli aralıktır; anne ve yenidoğan ölümlerinin hemen hemen yarısı bu kısa sürede ortaya çıkmaktadır.
 
Lancet’in Her Yenidoğan Dizisi yeni doğanların yaşamının kurtarılmasında en etkili müdahaleleri sıralamaktadır: Anne sütü; hayata döndürme; prematüre doğumlarda ‘kanguru bakımı’ -bebeğin anne ile uzun süreli ten tene teması- enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi. Daha fazla kaynak ve yeterli donanım da önemlidir.
 
Yenidoğan bebeklerin yaşamını kurtarmada en fazla ilerleme sağlayan ülkeler, annelere ve beş yaş altı çocuklara yönelik genel bakımın bir parçası olarak bu gruba özel dikkat göstermiş olanlardır. Ruanda – Sahraaltı Afrika ülkeleri arasında bu alanda tektir- yenidoğan ölümlerini 2000 yılından bu yana yarı yarıya azaltmıştır. Düşük ve orta gelir düzeyindeki kimi ülkeler, başvurdukları diğer yöntemlerin yanı sıra başta hasta ya da düşük ağırlıklı yeni doğumlar olmak üzere doğumda en yoksul ailelere kaliteli hizmet götürecek hemşire ve ebeleri eğiterek önemli ilerlemeler sağlamaktadır.
 
Yenidoğan ölümlerinin en fazla olduğu 51 ülkeyi kapsayan bir araştırma şu sonuca varmaktadır: Toplumun en zengin kesimlerinin yararlanabildikleri bakım kalitesi tüm nüfus için geçerli olsaydı, her yıl meydana gelen ölümlerin 600 bini (hemen hemen yüzde 20’si) önlenebilirdi…
 
Yıllık en yüksek sayıda yenidoğan ölümleri Güney Asya ile Sahraaltı Afrika ülkelerinde görülmektedir: Hindistan (779.000), Nijerya (267.000) ve Pakistan (202.400) bu alanda en başta gelen ülkelerdir. Bu yükü en fazla taşıyan ülkelerde bir annenin ya da bebeğin sağlığına yapılacak 1 dolarlık her yatırım toplumsal ve ekonomik yarar olarak dokuz katıyla geri dönmektedir.
 
UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü önlenebilir anne ve çocuk ölümlerine 2035 yılına kadar son vermeyi amaçlayan Her Yenidoğan Eylem Planı’nı önümüzdeki ay uygulamaya koyacaktır.
 
Lancet’in Her Yenidoğan Dizisi’nin yazarları arasında diğerlerinin yanı sıra UNICEF, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu ve Pakistan Ağa Han Üniversitesi uzmanları bulunmaktadır.

Editörlere not:

  • Ambargolu PDF’ler yalnızca referans için verilmektedir; dolayısıyla önceden Lancet’ten izin almadan çoğaltılmamalı, dolaştırılmamalı ve başka yollardan paylaşılmamalıdır. Ambargo kalktıktan sonra Diziye bağlanmak isteyenler şu URL’yi kullanabilirler: http://www.thelancet.com/series/everynewborn
  • Diziyle ilgili basın açıklaması, yazarların da katılacakları Her Yenidoğan uzmanlar paneliyle birlikte UNICEF’te gerçekleştirilecek ve 20 Mayıs Salı günü 8.30-1PM EDT arasında şu adreste yayınlanacaktır: www.ustream.tv/channel/unicef-lancet-en-series-launch
  • UNICEF Anne ve Yenidoğan Sağlığı Baş Danışmanı ve eş yazar Dr. Kim Eva Dickson ile Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’ndan başyazar Profesör Joy Lawn, BM Genel Sekreterliği sözcüsünün New York’taki BM Sekreterlik basın bilgilendirme salonunda 20 Mayıs 2014 Salı günü bir öğle brifingi verecektir. BM akreditasyonu olmayıp brifinge katılmak isteyenler şu adresten talepte bulunabilirler: http://www.un.org/en/media/accreditation/request.shtml. Öğle Brifingi öğleyin 12.00’dan itibaren yayınlanacaktır: http://webtv.un.org/live/

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Turkey
Telefon: +90 533 622 8346

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.