UNICEF: Dünya AIDS'le ilgili hedefinden uzaklaşırken küresel rehavet çocukların ve ergenlerin yaşamını tehdit ediyor

Demografik eğilimlerle ilgili UNICEF analizi ve yeni HIV verileri, çocuklar arasında AIDS’e son verilmesi için 2016 yılında geliştirilen 2020 Süper Hızlandırılmış Süreç çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflere ulaşılamayacağını göstermektedir.

01 Aralık 2017
UNICEF
UNICEF

 

NEW YORK/JOHANNESBURG, 1 Aralık 2017 –2016 yılında 14 yaşından küçük 120 bin çocuk AIDS’e bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybederken, saatte 18 çocuk da HIV enfeksiyonu kapmıştır. UNICEF’in bugün açıklanan "Güncellenmiş Çocuklar ve AIDS İstatistikyleri”nde yer alan tahminlere göre:

"bugünkü eğilimlerin sürmesi durumunda 2030 yılına kadar ergenler arasında 3,5 milyon yeni HIV enfeksiyonu görülecektir". 

UNICEF HIV Bölümü Şefi Dr. Chewe Luo’nun konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:  “Bu kadar çok çocuğun AIDS’ten ölmesini izlememiz ve ergenleri yeni HIV enfeksiyonlarından koruma konusunda çok az ilerleme kaydetmemiz kabul edilebilir bir durum değildir. AIDS epidemisi hala sona ermemiştir; çocukların ve gençlerin yaşamını bugün de tehdit etmektedir ve bunun önüne geçilmesi için daha fazlasının yapılması mümkündür, daha fazlası yapılmalıdır.”
 
Demografik eğilimlerle ilgili UNICEF analizi ve yeni HIV verileri, çocuklar arasında AIDS’e son verilmesi için 2016 yılında geliştirilen 2020 Süper Hızlandırılmış Süreç çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflere ulaşılamayacağını göstermektedir.  
 
AIDS’e karşı mücadelede, özellikle HIV’ın anneden çocuğa bulaşmasının önlenmesi açısından belirli bir ilerleme kaydedilerek, 2000 yılından bu yana çocuklar arasında yaklaşık 2 milyon yeni enfeksiyonun önüne geçilmiştir. Ancak UNICEF, bu ilerlemenin rehavete yol açmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Çünkü güncellenmiş istatistikler HIV taşıyan 4 yaş ve altı çocukların AIDS’e bağlı nedenlerden dolayı ölme riskinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
 
Pediatrik HIV testleri ve tedavi süreçlerinin gelişimi ise geriden gelmektedir. HIV’e maruz çocukların yalnızca yüzde 43’ü doğumu izleyen ilk iki ay içinde tavsiye edilen testlerden geçirilmekte, yine aynı orandaki HIV taşıyan çocuklar yaşam kurtarıcı antiretroviral tedaviden yararlanabilmektedir.
 
UNICEF, ergenler arasında yeni enfeksiyonların önlenmesinde ve ergen nüfusa yönelik test ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde sağlanan ilerlemenin kabul edilemez ölçüde yavaş olduğunu belirtmektedir. Yalnızca 2016 yılı içinde 55 bin ergen (10-19 yaş grubu) AIDS’e bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlerin yüzde 91’i Sahra Güneyi Afrika’da meydana gelmiştir. Eldeki veriler ayrıca toplumsal cinsiyet açısından kaygı verici bir eşitsizliği de ortaya koymaktadır: Ergen yaşlarda HIV taşıyan her beş erkek çocuğa aynı yaşlarda ve durumda yedi kız çocuk düşmektedir.
 
Dr. Luo ekliyor: “Bu yavaş ilerlemeyle devam etmek, çocukların yaşamıyla kumar oynamak ve gelecek kuşakları aslında önlemek mümkünken HIV’lı ve AIDS’li bir yaşama mahkûm etmek demektir. Geçtiğimiz on yılda sağlanan kazanımlara süreklilik kazandırmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor.”
UNICEF, HIV mücadelesindeki açıkları ele almada izlenecek yöntemlerle ilgili şu önerileri sunmaktadır:
 

· Kendi kendine HIV testi, temas öncesi profilaksi ve yeni pediatrik ilaçlar gibi yeniliklere yatırım yapılması ve bunlardan yararlanılması;

· Tedavi programlarının kapsamının genişletilmesi ve bakım-tedavi noktasında teşhisle ilgili yeni teknolojilere yatırım yapılması da dâhil olmak üzere çocuklara yönelik yardımlarda ölçek büyütülmesi;

· Geliştirilecek programlara bilgi girdisi sağlamak üzere, başta ergenlerle ilgili olanlar olmak üzere hükümetlerin kapsamlı ve ayrıştırılmış test ve tedavi verileri toplama kapasitesinin güçlendirilmesi;

· Sahra Güneyi Afrika’da ergenlik dönemindeki kızlara yönelik müdahalelere öncelik tanınması. 


UNICEF’e göre AIDS epidemisi halk sağlığı alanında küresel ölçekte hassas bir konu olma durumunu sürdürmelidir. Çocuklarda HIV enfeksiyonunun önlenmesinde ve HIV taşıyanların ihtiyaç duydukları tedaviye kavuşturulmalarında ilerlemenin hızlandırılması için yenilikçi çözümler benimsenmelidir. 
 
Editörlere not:


Daha fazla bilgi için: www.childrenandaids.org

İrtibat Kişileri

Patsy Nakell
on mission to UNICEF Mali
Telefon: +27 79 495 5938
Gbolayemi Lufadeju
UNICEF New York
Telefon: +1 917 213 4034

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşabilmek için dünyanın en zorlu yörelerinde çalışmaktadır. Herkesin daha iyi bir dünya kurabilmesi adına 190 ülkede ve bölgede çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org. UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.