UNICEF araştırmasına göre Koronavirüs, 100’den fazla ülkede çocuk koruma hizmetlerinin sekteye uğramasına neden oluyor

18 Ağustos 2020


NEW YORK, 18 Ağustos 2020 – UNICEF tarafından yürütülen küresel bir araştırmaya göre, şiddet önleme ve müdahale hizmetleri Koronavirüs salgını esnasında ciddi oranda kesintiye uğramış ve çocukların şiddet, sömürü ve istismar açısından daha fazla risk altında kalmasına neden olmuştur.

UNICEF tarafından yürütülen Koronavirüs Müdahalesine İlişkin Sosyo-Ekonomik Etki Araştırmasına katılan 136 ülkeden 104’ü çocuklara yönelik şiddete ilişkin hizmetlerin kesintiye uğradığını belirtmiştir. Güney Afrika, Malezya, Nijerya ve Pakistan da dahil olmak üzere ülkelerin yaklaşık üçte ikisi, en az bir hizmet alanının bu durumdan ciddi oranda etkilendiğini bildirmiştir. Güney Asya ile Doğu Avrupa ve Orta Asya, hizmetlere ulaşım açısından sorun yaşadığını bildiren ülkeler arasında en yüksek orana sahiptir.      

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasakları yüzünden çocuklar daha fazla şiddete maruz kaldı ve durumun yol açtığı olumsuz etkileri ancak şimdi tam anlamıyla anlamaya başladık” dedi ve “Okulların halen kapalı olması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi yüzünden, bazı çocuklar her geçen gün daha da fazla stres yaşamaya başlayan istismarcılarla aynı evde kapalı kaldı. Koruma hizmetleri ve sosyal çalışmacıların bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam etmesi, çocukların yardım isteyecekleri hiç kimseleri olmadığı anlamına gelir” diye devam etti.

Ülkeler Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için önleme ve kontrol tedbirleri aldıkça bunun bir sonucu olarak hayati önem taşıyan pek çok şiddet önleme ve müdahale hizmeti askıya alındı veya kesintiye uğradı. Ülkelerin yarıdan fazlası, istismar riski altında bulunan çocuk ve kadınlara yönelik çocuk refahı ve sosyal hizmet çalışmacıları tarafından yürütülen vaka yönetimi, sevk hizmetleri ve hane ziyaretlerinin kesintiye uğradığını bildirmiştir. Verilen yanıtlara göre, şiddet önleme programları, çocukların çocuk refahı yetkililerine erişimi ve ulusal yardım hattı hizmetleri de birçok ülkede bu durumdan etkilenen alanların başında gelmektedir.     

Koronavirüs salgınından önceki dönemde bile çocuklar yaygın bir şekilde şiddete maruz kalmakta ve tüm dünyadaki çocukların yaklaşık yarısı evde fiziksel cezaya; 2 ila 4 yaşındaki yaklaşık her 4 çocuktan 3’ü düzenli olarak şiddet içeren disiplin yöntemlerine maruz kalmaktaydı. 15 ila 19 yaşları arasındaki ergenlik çağındaki her üç kız çocuğundan biri ise hayatlarının bir döneminde yakın ilişki içinde oldukları partnerleri tarafından istismar edilmekteydi.

Geçmişte yaşanan salgın hastalıklar ve krizlerle ilgili yürütülen çalışmalar, bu durumun çocuklara yönelik şiddet vakaları ve ilgili hizmetlerin sunulması üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin; Batı Afrika’da yaşanan Ebola salgını esnasında, çocuk refahı ve topluluk mekanizmaları zayıflamış ve çocuk koruma müdahaleleri gecikmiş veya mevcut sistemler bu durumdan farklı şekillerde etkilenmiştir. Buna ek olarak, Koronavirüs gibi salgın hastalıklar esnasında arkadaşlar, öğretmenler, çocuk bakım çalışanları, uzak akrabalar ve topluluk üyeleri gibi resmi olmayan destek mekanizmalarıyla temasın sınırlı olması nedeniyle çocuklar ve aileler daha hassas ve kırılgan bir durumda kalmıştır.  

Bu duruma bir çözüm olarak UNICEF, Koronavirüs salgını esnasında şiddetten etkilenen çocuklar için hayati önem taşıyan önleme ve müdahale hizmetlerinin sürdürülmesi ve uyumlu hale getirilmesi için hükümetleri ve ortak kuruluşları desteklemektedir. Örneğin; UNICEF Bangladeş’te sosyal çalışmacıların sokakta, gecekondu mahallelerinde, iklimden etkilenen bölgelerde veya ulaşması zor olan yerlerde yaşayan çocukların güvenli bir şekilde desteklenebilmesi için maske, el dezenfektanı ve yüz siperliği gibi kişisel hijyen ekipmanları sağlamış ve 1098 Ulusal Çocuk Yardım Hattı için sosyal çalışmacıların işe alınması ve bu uzmanlara eğitim verilmesi gibi alanlarda destek vermektedir.  

Fore; konuyla ilgili, “Çocuk koruma sistemleri çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve müdahalede bulunmak için halihazırda mücadele ediyordu ancak şimdi yaşadığımız bu küresel salgın hem mevcut problemi daha da kötü hale getirdi hem de risk altında olanları korumakla görevli olan kişilerin elini kolunu bağladı. Güvende olabilmek için çocuk koruma hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların sayısı oldukça fazla. Kriz zamanlarında, hükümetler çocukları şiddetten koruyan acil ve uzun vadeli önlemler almalı, sosyal hizmet çalışanlarını bu işin temeli olarak görmeli ve bu alana yatırım yapmalı ve ayrıca çocuk yardım hatlarını güçlendirmeli ve olumlu ebeveynlik kaynaklarını herkes için erişilebilir kılmalıdır” dedi.   

Burada sunulan veriler, UNICEF tarafından yürütülen KORONAVİRÜS Müdahalesine ilişkin Sosyo-Ekonomik Etki Araştırmasından elde edilmiştir. Araştırmada yer alan bilgiler, 1 Mayıs ve 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 138 düşük ve orta gelirli ülke ile 19 yüksek gelirli ülke dahil olmak üzere Koronavirüs nedeniyle hizmet sağlama alanında yaşanan kesintilere ilişkin UNICEF ‘in toplamda 157 ülke ofisinden toplanmıştır. Bu 157 ülke, dünyadaki çocuk nüfusunun %90’ına ev sahipliği yapmaktadır.  

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.

UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için www.unicef.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

UNICEF’i Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.