UNICEF çatışma ve afetten etkilenen 41 milyon çocuk için 3,9 milyar dolarlık acil yardım başvurusunda bulunuyor

Milyonlarca çocuk kritik önem taşıyan çocuk koruma hizmetlerine erişemiyor.

29 Ocak 2019
UNICEF çatışma ve afetten etkilenen 41 milyon çocuk için 3,9 milyar dolarlık acil yardım başvurusunda bulunuyor
UNICEF/UN0202778/Hibbert

CENEVRE/NEW YORK, 29 Ocak 2019 –UNICEF insani kriz ortamlarındaki çocuklara yönelik çalışmalar için 3,9 milyar dolar tutarında yardım talebinde bulunurken bugün yaptığı uyarıda çatışma ve doğal afetlerden etkilenen ülkelerde yaşayan milyonlarca çocuğun hayati önem taşıyan çocuk koruma hizmetlerinden yoksun bulunduğunu, bu durumun çocukların güvenliğini, iyi olma halini ve geleceğini riske attığını belirtti.
 
UNICEF’in Çocuklar için İnsani Eylem girişimi, kuruluşun 2019 yılı için yaptığı başvuruyu ve dünyanın 59 ülkesinde yaşamakta olan 41 milyon çocuğa temiz su, beslenme, eğitim, sağlık ve koruma alanlarında yardım çabalarını yansıtmaktadır. Çocuk koruma programları için gerekli kaynak, genel başvuru içinde 385 milyon dolar tutarında yere sahiptir ve bu tutarın hemen hemen 121 milyon doları Suriye krizinden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri içindir.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore:  “Bugün çatışma ya da doğal felaket ortamlarındaki milyonlarca çocuk dehşet verici düzeylerde şiddete, büyük sıkıntılara ve travmaya maruz kalmaktadır. Böyle durumlarda çocuk koruma çalışmalarının etkisini ne kadar önemsense yeridir. Çocukların oyun oynayabilecekleri güvenli yerler olmadıkça, aileleriyle yeniden bir araya gelmedikçe, psikososyal destek almadıkça bu çocuklarda yer eden görünmez savaş yaraları da iyileşmeyecektir.” 
 
UNICEF’in tahminlerine göre çatışma ve afet ortamlarındaki 34 milyonu aşkın çocuk, koruma hizmetlerinden yoksundur. Bunların arasında Yemen’deki 6,6 milyon, Suriye’deki 5,5 milyon ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) 4 milyon çocuk da yer almaktadır.
 
Çocuk koruma hizmetleri, istismar, ihmal, sömürü, travma ve şiddet gibi durumları önlemeye ve karşı harekete geçmeye yönelik tüm çabaları kapsar. UNICEF aynı zamanda çocukların korunmasının kuruluşun insani yardım programlarının merkezinde yer almasını  sağlamaya çalışmaktadır. Çocukların güvenliği ve iyiliğine yönelik potansiyel tehlikeler belirlenerek, giderilerek ve karşı harekete geçilerek su, sanitasyon ve hijyen gibi alanlarda da aynı yaklaşım izlenmektedir.
 
Ancak, kaynak sıkıntılarının yanı sıra, savaşan tarafların uluslararası insani hukuku hiçe sayan ve insani yardımlara erişimi engelleyen tutumları gibi diğer güçlükler yardım kuruluşlarının çocukları koruma kapasitesinin ciddi biçimde sınırlanması anlamına gelmektedir. Örneğin KDC’de UNICEF 2018 yılı çocuk koruma programları için gerekli olan 21 milyon doların ancak üçte birini bulabilirken Suriyeli çocukların korunması için gereken kaynakların beşte biri henüz karşılanmamıştır.
 
UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine: “Bu çocuklara ihtiyaç duydukları desteğin sağlanması kritik önem taşır; ne var ki büyük çapta ve sürekli uluslararası müdahale olmadıkça çocukların çoğu madur olmaya devam edecektir. Uluslararası topluluk olağanüstü durumlardaki çocukların desteklenmesi konusunda kararlılık göstermelidir.”
 
2019, kendi alanında çığır açan Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 30’uncu, Cenevre Sözleşmelerinin ise 70’inci yıldönümüdür. Gelgelelim, bugün son otuz yıl içinde her zamankinden daha fazla sayıda ülke iç ya da uluslararası çatışmaların ortasındadır ve bu durum milyonlarca çocuğun güvenliği ve iyiliğini tehdit etmektedir.
 
UNICEF’in başvurusu, dünyanın çatışma ortamlarındaki çocukları korumada başarısız kaldığı ve bunun katastrofik sonuçlara yol açacağı uyarısından bir ay sonra yapılmıştır. Sürekli olarak şiddet ya da çatışma ortamlarına maruz kalan çocuklarda, özellikle küçük yaşlarda, toksik stres riski yüksektir. Toksik şiddetten kastedilen, gerekli destek sağlanmadığı sürece bu durumun bilişsel, toplumsal ve duygusal gelişim açısından yaşam boyu sürecek olumsuzluklara yol açabilmesidir. Savaş, yerinden olma ve örneğin cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet gibi diğer travmatik durumlardan etkilenen kimi çocukların durumla baş etme ve iyileşme açısından uzman bakımına ihtiyaçları vardır.
 
Tek tek alındığında en yüksek tutarlı beş yardım başvurusu Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar içindir (904 milyon US$). Diğerleri ise şöyledir:  Yemen (542,3 milyon US$);  Kongo Demokratik Cumhuriyeti (326,1 milyon US$); Suriye (319,8 milyon US$) ve Güney Sudan (179,2 milyon US$),
 
###
Editörlere notlar:

Toplamda, UNICEF ortaklarıyla birlikte aşağıdakileri hedeflemektedir:

  • 4 milyon çocuğa ve bakıcıya psikososyal destek sağlanması;
  • Yaklaşık 43 milyon insanın temiz suya erişiminin sağlanması;
  • Örgün ya da yaygın temel eğitimin 10,1 milyon çocuğa ulaştırılması;
  • 10,3 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılması;
  • 4,2 milyon çocuğa ileri derecede akut malnütrisyon tedavisi uygulanması,

 
2018 yılının ilk 10 ayı içinde UNICEF tarafından sağlanan destek sonucunda:

  • 3,1 milyon çocuk ve bakıcı psikososyal destekten yararlanmıştır;
  • 35,3 milyon insanın temiz suya erişimi sağlanmıştır;
  • 5,9 milyon çocuk belirli bir eğitim imkânına kavuşmuştur;
  • 4,7 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmıştır;
  • 2,6 milyon çocuğa ileri derecede akut malnütrisyon tedavisi uygulanmıştır.


Fotoğraf ve multimedya materyalleri indirmek için:https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFI7QW8B

Çocuklar için İnsani Eylem 2019 ve bireysel başvurular için: https://uni.cf/HAC_2019

İrtibat Kişileri

Christopher Tidey
UNICEF New York
Telefon: +1 917 340 3017
Marixie Mercado
UNICEF New York
Telefon: +1917 213 5188

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.