Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerden 100 gün sonra, milyonlarca çocuk, zorlu koşullarla mücadeleye devam ediyor

UNICEF, insani yardıma ihtiyaç duyan 6,2 milyon çocuk için kesintisiz destek sağlanması çağrısında bulundu

17 Mayıs 2023
UN0835808
UNICEF/UN0835808/Kiliç

NEW YORK/AMMAN/ANKARA/ŞAM, 17 Mayıs 2023 – Hem Türkiye hem Suriye’yi etkileyen yakın tarihin en ölümcül depremlerinin üzerinden yüz gün geçti. Türkiye'de 2,5, Suriye'de ise 3,7 milyon çocuk kesintisiz olarak insani yardıma ihtiyaç duyarken, binlerce aile hayatlarını yeniden kurma mücadelesi veriyor.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki yıkıcı deprem ve bu depremlerin ardından gelen binlerce artçı sarsıntı çok sayıda aileyi uçurumun kenarına iterek, çocukları evsiz bıraktı; temiz su, eğitim ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere temel hizmetlere erişmlerini engelledi. Bunun sonucunda ise, savunmasız durumdaki çocuklar için koruma riskleri daha da arttı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Depremlerin ardından, her iki ülkedeki çocuklar, hayal dahi edilemeyecek bir kayıp ve üzüntü yaşadı. Depremler, hâlihazırda savunmasız durumdaki birçok ailenin yaşadığı bölgeleri vurdu. Çocuklar, ailelerini ve sevdiklerini kaybettiler. Evleri yıkılan, okulları ve yaşadıkları çevre zarar gören çocukların tüm yaşamları altüst oldu. Toparlanma yolu uzun ve aileler, sürekli desteğimize ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

Depremlerin etkilediği bölgeler, çok sayıda ailenin depremden öncede yaşam mücadelesi verdiği yerlerdi. Bu bölgelerde yaşayan çocuklar arasındaki yoksulluk oranları oldukça yüksekti. Bölgedeki hanelerin yaklaşık yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşarken, ülke genelinde bu oran yüzde 32 civarındaydı. Nakit yardımlar ve eğitim hizmetleri de dâhil olmak üzere yerel ve uluslararası düzeyde kesintisiz destek sağlanmadığı takdirde, bu rakamın yüzde 50'nin üzerine çıkma ihtimali bulunuyor.

Bu zorlu bölgelerde yaşayan savunmasız durumdaki çocuklar şiddete maruz kalma, zorla evlendirilme veya çalışmaya zorlanma ve okulu bırakma gibi tehditlere karşı daha açık hale gelme riski taşıyor. 350.000'den fazla mülteci ve göçmen çocuk da dâhil olmak üzere okula kayıtlı yaklaşık dört milyon çocuğun eğitiminde kesintiler meydana geldi. Türkiye, son yıllarda bu tür risklerin azaltılması konusunda ciddi ilerlemeler kaydetmiş olsa da, depremlerin etkisi bölgedeki bu ilerlemeyi yavaşlatabilir veya tersine çevirebilir.

Suriye'de ise çocuklar, tüm altyapı ve kamu hizmetlerini etkileyen ve 12 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle halihazırda yaşam mücadelesi vermekteydi. Şubat ayındaki büyük sarsıntılar; okullara, sağlık hizmetlerine ve diğer temel altyapı hizmetlerine büyük bir zarar vererek bu mücadeleyi daha da zorlaştırdı. Su ve kanalizasyon altyapısı da ciddi bir şekilde hasar gördü. Bu durum, 6.5 milyon insanı, başta kolera olmak üzere suyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Tahmini rakamlara göre, beş yaşın altındaki yaklaşık 51.000 çocuk, orta ve şiddetli derecede akut beslenme yetersizliği çekiyor. 76.000 hamile ve emziren kadın da akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor.

Suriye’de çok sayıda okul, halen barınak olarak kullanılmakta ve yaklaşık 1,9 milyon çocuğun eğitimi kesintiye uğramış durumda. Son 100 gündür, çok sayıda çocuk son derece zorlu koşullarda yaşamaya çalışırken, içinde bulundukları stres bir barınma yerinden diğerine ne zaman geçeceklerini bilmemenin yarattığı belirsizlik nedeniyle daha da artıyor.

Russell: “Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe, depremlerin yarattığı trajik etkinin kapsamı daha da netleşiyor. Afetin uzun vadeli sosyo-ekonomik etkileri (artan gıda ve enerji fiyatları, hizmetlerin kullanılamaz hâle gelmesi ve geçim kaynaklarının kaybı vb.) nedeniyle yüz binlerce çocuk yoksulluğa itilecek. Hem kısa hem de uzun vadeli toparlanma planlarında çocuklara ve ailelere yönelik finansal yardıma ve temel hizmetlere öncelik verilmediği takdirde, çocukların sömürü ve istismara maruz kalma riski daha da artacak.”

UNICEF, uluslararası toplumu çocuk odaklı hızlı toparlanma çalışmalarına ve tahsis edilen fonlarla çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermeye çağırmaktadır. En dezavantajlı çocuklar için daha iyi, daha dayanıklı ve daha kapsayıcı sistemlerin inşa edilmesi de dahil olacak şekilde iyileştirme çabalarına yatırım yapılmalıdır.

UNICEF; depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen acil ve hayati öneme sahip insani yardım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, afetin boyutlarının değerlendirilmesi, hasar gören altyapının onarılması ve temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi çalışmalarını desteklemek için durmaksızın çalışıyor. Tüm bunlara rağmen, devam eden krize müdahale edebilmek için çok daha fazla desteğe ihtiyaç duymakta.

UNICEF, çocuk haklarını korumak ve çocukların daha fazla yoksunluğa maruz kalmalarını önlemek için ailelere yönelik maddi yardım, kaliteli eğitime erişim ve psikososyal destek gibi belli başlı alanlara yatırımların devam ettirilmesi çağrısında bulunuyor. Zira bu yatırımlar; ailelerin yoksulluk sarmalından kurtulmasına yardımcı olarak, çocuk yaşta evlilik ve çocuk işçiliği gibi olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunuyor.

Sağlık, beslenme, su, sanitasyon ve hijyen programları için sağlanan finansmanın devam etmesi ise; çocukların sağlıklarının korunması, esenliklerinin sağlanması ve salgın hastalık risklerinin azaltılması açısından büyük önem taşıyor.

UNICEF, Suriye'de depremden etkilenen yaklaşık 3 milyon çocuğun hayati özellik taşıyan yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, depreme yönelik Acil Müdahale Planını uygulamak için 172,7 milyon ABD Doları tutarında yardım çağrısında bulundu. Bugüne kadar, 78.1 Milyon ABD Doları toplandı. Dolayısıyla beslenme, sağlık ve eğitim gibi önemli alanlarda halen ciddi bir fon yetersizliği söz konusu.

UNICEF, Türkiye’de ise yardıma ihtiyaç duyan çocuklara gerekli hizmetleri sağlamak için 196 milyon dolarlık bir fon çağrısında bulunmuştu. Şu an, gerekli yardımlar için halen 85,4 milyon dolardan fazla fona ihtiyaç bulunmakta. Tüm alanlarda ihtiyaçlar  olsa da, acil nakit yardım programı, şu ana kadar en az finanse edilen alan olmaya devam ediyor.

#####

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’i TwitterFacebookInstagram ve YouTube’dan takip edin.