Mozambik'te İdai Siklonu ve ardından gelen sellerden 1 milyon çocuk etkilendi, gerçek sayının bunun çok üzerinde olmasından korkuluyor

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore siklonun üzerinden bir hafta geçtikten sonra afetten etkilenen Beira bölgesine yaptığı ziyarete ilişkin tespitlerini aktardı

23 Mart 2019
Mozambik'te İdai Siklonu ve ardından gelen sellerden 1 milyon çocuk etkilendi, gerçek sayının bunun çok üzerinde olmasından korkuluyor
UNICEF/UN0291173/de Wet AFP-Services

Ziyaretle ilgili broll ve fotoğraf indirmek için

Siklonla ilgili ek multimedya materyalleri için e here

BEIRA/MAPUTO/CENEVRE/NEW YORK, 23 Mart 2019 –UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore Idai Siklonundan en ağır biçimde etkilenen bölgelerden biri olan Beira’ya yaptığı ziyaretin ardından Mozambik’te afetin zarar verdiği bölgelerde çocuklara yardım ve koruma açısından zamanla yarış içinde olduklarını belirtti.

Hükümet tarafından yapılan ilk tahminlere göre geçtiğimiz hafta ülkeyi vuran siklondan 900 bin çocuk dâhil olmak üzere 1,8 milyon insan etkilendi. Ancak, henüz ulaşılamamış pek çok yöre vardır ve UNICEF ile sahadaki ortakları nihai rakamların çok daha yüksek olabileceği kanısındadır.  

Fore: “Durum, düzelme yerine önce daha da kötüleşiyor. Yardım kuruluşları zararın boyutlarını henüz yeni yeni görmeye başlıyor. Köyler su altında kalmış durumda, binalar yerle bir olmuş, okullar ve sağlık merkezleri ise büyük hasar görmüş. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, bu afeti bir felakete çevirebilecek olan suyla geçen hastalıkları önlemek için gerekli tüm önlemleri almamız yaşamsal önem taşımaktadır.”

UNICEF’in kaygılandığı husus, sellerle birlikte barınılan yerlerdeki aşırı kalabalığın, yetersiz hijyenin ve sağlıklı olmayan su kullanımının kolera, sıtma ve ishal gibi hastalıkların riskini artırmasıdır.

Beira’da yapılan ilk değerlendirmelere göre 2.600’den fazla derslik zarar görmüş, 39 sağlık merkezi de afetten etkilenmiştir.  En az 11 bin ev tamamen tahrip olmuştur. Fore: “Bu durumun, çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ve ruh sağlığı üzerinde ciddi sonuçları olacaktır.”

Fore Beira’da yerlerinden olmuş aileler için barınma yerine dönüştürülen bir okulu da ziyaret etmiştir. Bu binada sınıflar, su ve sanitasyon imkânlarına erişimi sınırlı aşırı kalabalık yatakhanelere çevrilmiştir.

Halen kurtarılmayı bekleyen ya da geçici barınaklara yerleştirilmiş, şiddet ve istismar gibi olumsuzluklara açık kadınların ve çocukların güvenliğinden ve iyiliğinden özellikle kaygı duyuyoruz. Bir başka kaygımız da siklon yüzünden ebeveynlerini yitiren ya da afeti izleyen kaos ortamında ailelerinden ayrı düşen çocukların durumudur

Fore bölgede bulunduğu sırada siklonda ağır hasar gören bir UNICEF malzeme deposunu ziyaret etmiştir. Yaşanan afet sonucunda bu depoda bulunan ve sevk için hazırlanmış temel yardım malzemeleri de zarar görmüştür.


Idai Siklonu Malawi’de bir tropik depresyon olarak başlamış, bu ülkede insanlar evlerini terk edip kiliselere, okullara ve kamu binalarına sığınmak zorunda kalmıştır. Afetten hemen hemen yarım milyon çocuk etkilenmiştir. Siklon Mozambik’in ardından Zimbabwe’ye geçmiş, bu ülkede de okullara ve su şebekelerine önemli zarar vermiştir.

Fore sözlerini şöyle sürdürmüştür:  “Idai Siklonundan etkilenen çocuklar için durumun düzelmesi zaman alacaktır. Bu çocukların sağlık, eğitim, su ve sanitasyon hizmetlerine yeniden erişimlerini sağlamak gerekiyor. Yaşadıkları derin travmayı atlatmaları için gereken zaman da bir başka konu. UNICEF ekipleri bu üç ülkede sahada çalışmakta, eldeki kaynakların sınırlılığına rağmen çocukların eğitimine, oyun oynamalarına ve iyileşmelerine yardım etmeye çalışmaktadır. Yardım çalışmalarında ilk ağızda 30 milyon dolara ihtiyaç var. Destek ihtiyacı içindeki binlerce çocuk ve aile için kamusal ve özel donörlerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz.”

İrtibat Kişileri

Najwa Mekki
UNICEF New York
Telefon: +1917 209 1804
Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.