MÜLTECİ VE GÖÇMEN KRİZİ: TÜRKİYE AB ZİRVESİ'NE İLİŞKİN UNICEF'İN AÇIKLAMASI

08 Mart 2016
UNICEF
UNICEF/UN011184/Georgiev

 

CENEVRE, 8 Mart 2016 -  Türkiye AB Zirvesi’nin sonucu açısından UNICEF, bu tür kararların uygulanmasında ‘zarar vermeme’ temel insani ilkesinin, mülteci ve göçmen çocukların bakımı söz konusu olduğunda Avrupa’da, Balkanlar’da ve Türkiye’de atılacak her adımda yetkililere yol göstermesi gerektiğini bir kez daha yineler.  

Bu yeni planın tam olarak nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar netleşmemişken UNICEF devletlere aşağıdaki sorumluluk ve yükümlülüklerini hatırlatmak ister:

  • İlk olarak ve en başta çocukların uluslararası korumadan yararlanma hakları güvence altına alınmalıdır.
  • Tutuklanma, zorla askere alınma, alınıp-satılma ya da sömürü gibi risklerle karşılaşmaları olasıysa çocuklar geri iade edilmemelidir.
  • Kaçakçılara ve insan ticareti yapanlara başvurmak zorunda kalmamaları için savaş ve çatışmalardan kaçan çocuklara, özellikle yanlarında kimsesi bulunmayanlara örneğin ailelerin yeniden birleştirilmesi dâhil güvenli ve yasal yollar sağlanmalıdır.

Yakın dönem için bakıldığında Yunanistan ile Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya sınırlarında bugün görülen olumsuz durum, halen çoğunluğu Yunanistan’ın kuzeyindeki Idomeni sınırında bulunan çocuklar açısından kabul edilemez niteliktedir.
 
Çocuklar daha şimdiden büyük acılara katlanmışlardır; savaştan, çatışmadan şiddetten kaçmış, tehlikeli yolculuklar yapmıştır. Bugün temel hizmetlerden yoksun, ileri mi gidecekleri yoksa geriye mi gönderileceklerine ilişkin belirsizlikler içinde geceyi açıkta geçirmek zorunda kalmaları bu çocuklara bir başka darbe daha vurulması anlamına gelmektedir.
 
Büyük sıkıntılar içindeki bu çocuklar kaçakçılar ve insan tacirleri nedeniyle daha büyük bir risk altındadır ve haklarına öncelik tanınması gerekir.
 
Mülteci ve göçmen çocuklar için acil çözümler bulunmasına yönelik çabalarda UNICEF Yunanistan Hükümetine desteğe hazırdır.

İrtibat Kişileri

Sarah Crowe
Spokesperson
UNICEF Geneva
Telefon: +41 79 543 8029

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımızı, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. Bizi Facebook ve Twitter’dan izleyin.