Kuveyt, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenen çocuklara sağlanan temel hizmetlerin arttırılması için 17 milyon ABD doları değerinde bağışta bulunuyor

19 Haziran 2023
UNICEF
UNICEF

AMMAN/ŞAM /CENEVRE, 19 Haziran 2023 - Kuveyt Devleti, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen çocuklara ve ailelere yönelik UNICEF tarafından sürdürülen temel eğitim, beslenme, su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri ile yardım malzemelerinin temin edilmesi çalışmalarına 17 milyon ABD doları değerinde finansman yardımında bulundu.

Türkiye ve Suriye'de milyonlarca çocuk, Şubat 2023'te meydana gelen ölümcül depremlerden etkilendi. Bölgedeki zorlu koşullar hala devam ediyor. Suriye'de su ve kanalizasyon altyapısı ciddi şekilde hasar gördü ve 6,5 milyon insanı kolera da dahil olmak üzere suyla bulaşan hastalık rsikleriyle karşı karşıya bıraktı. Beş yaşın altındaki tahminen 51.000 çocuğun aşırı zayıflık yaşama ihtimali oldukça yüksek. Binlerce okul binası depremlerden etkilenirken 1,9 milyon çocuğun eğitimi sekteye uğradı. Birçok okul hala insanlar tarafından barınak olarak kullanılıyor.

Türkiye'de ise depremler,  Haziran 2023 itibarıyla depremden etkilenen bölgelerdeki resmi ve gayri resmi yerleşim birimlerinde yaşayan yaklaşık 2,4 milyon insan nüfusuyla devasa boyutlarda bir afete yol açtı. Okul altyapısındaki hasar, 350.000'den fazla mülteci ve göçmen çocuk ve yaklaşık 218.000 öğretmen de dahil olmak üzere, yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitime erişimini etkiledi. Su ve sanitasyon altyapısındaki ciddi hasarlar, en az iki milyon insanın temiz suya erişimini sınırladı.

Bu sağlanan yeni finansman ile, UNICEF'in Suriye’de yürüttüğü temel insani yardım çalışmalarının devamlılığı sağlanırken, erken iyileşme faaliyetleri de desteklenecektir. Finansman kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, zarar görmüş su ve sanitasyon sistemlerinin ve okulların rehabilitasyonu ile koruyucu ve tedavi edici beslenme hizmetlerinin sağlanmasını içerecektir.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr yaptığı açıklamada; “Bu çocuklar, ölümcül depremlerden önce de oldukça savunmasız bir durumdaydılar. Halihazırda çatışmaların, yerinden edilmelerin, salgın hastalıkların ve derinleşen ekonomik gerilemenin etkileriyle mücadele ediyorlardı. Onların yanında olmamız çok önemli. Bu yeni finansman, onlara ihtiyaç duydukları sürekli desteği sağlamaya yönelik çok önemli bir adımdır” dedi.

Türkiye'de ise, Kuveyt'ten gelen cömert katkı, UNICEF'in herhangi bir hastalık salgını riskini azaltmak için yürüttüğü su kaynaklarının rehabilitasyonu, etkilenen illerde su hizmeti sağlayan kurumların desteklenmesi, hijyen malzemeleri ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanması çalışmalarına olanak sağlayacaktır. Finansman ile ayrıca hem depremden etkilenen bölgelerde bulunan hem de deprem nedeni ile başka şehirlerde yaşamlarını sürdüren çocuk ve ergenlere yönelik, okul öncesi de dahil olmak üzere, kaliteli eğitim ve öğrenme fırsatlarına sürekli erişim imkanları sağlanacaktır. Kuveyt finansmanı kapsamında, resmi yerleşim birimleri dışında yaşayan çocuklara da odaklanılarak mevcut beslenme hizmetleri desteklenecektir.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Vekili Philippe Cori açıklamasında; “Afet, depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar ve aileler üzerinde uzun vadeli bir etki bıraktı. UNICEF ve ortakları en temel insani yardım hizmetlerini sunmaya devam ederken, Kuveyt Devleti tarafından sağlanan finansman desteği, UNICEF'in bölgedeki uzun vadeli toparlanma çabalarına katkıda bulunacaktır” dedi.

Yeni Kuveyt finansmanı, Suriye'deki çocuklar için sağlık ve beslenme, eğitim, çocuk ve sosyal koruma ve Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) çalışmalarına yapılan daha önceki katkılara ek olarak veriliyor. 2013 yılından bu yana Kuveyt Devleti, UNICEF'in ülke genelindeki çocuklara yönelik sürdürdüğü yardım çalışmaları için yaklaşık 77 milyon ABD doları tutarında insani yardım fonu sağladı.

UNICEF, afetlerden ve çatışmalardan etkilenen çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için Kuveyt ve diğer ortaklarıyla yakın çalışma kararlılığını sürdürmektedir.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

UNICEF’i TwitterFacebookInstagram ve YouTube’dan takip edin.