Her gün 300’den fazla çocuk ve ergen AIDS’le ilgili nedenlerden dolayı ölüyor

UNICEF: HIV’lı çocukların ancak yarısı yaşam kurtarıcı tedaviden yararlanabiliyor

26 Kasım 2019
 UNICEF: HIV’lı çocukların ancak yarısı yaşam kurtarıcı tedaviden yararlanabiliyor
UNICEF/UN0343486/Frank Dejongh

NEW YORK/JOHANNESBURG, 26 Kasım 2019 – UNICEF tarafından dünyadaki genel durumla ilgili bugün yapılan açıklamaya göre 2018 yılında her gün yaklaşık 320 çocuk, yani saat başı 13 çocuk ve ergen, AIDS ile ilgili nedenler yüzünden ölüyor.

Önleyici çabaların sınırlı kalmasının yanı sıra, antiretroviral tedaviye erişimin yetersizliği bu ölümlerin başlıca nedenlerinin arasındadır.  2018 yılında 0-14 yaş grubundan HIV’lı çocukların yalnızca yüzde 54’ü (790 bin çocuk) yaşam kurtarıcı antiretroviral tedaviden yararlanabilmiştir.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Dünya HIV ve AIDS’e karşı mücadelede büyük kazanımlar sağlamanın eşiğine gelmiş durumdadır; ancak sağlanan ilerlemenin rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Çocukların ve ergenlerin test ve tedaviye erişimlerine yönelik girişimlerin ihmal edilmesi bir hayat memat meselesidir ve bizim de onlar adına ‘hayat’ı seçmemiz gerekiyor.”

Veriler, HIV’lı çocukların tedaviye erişimleri açısından bölgeler arasında belirgin eşitsizlikler olduğunu göstermektedir. Çocuklarda tedaviye erişimin en yüksek olduğu bölge yüzde 91 ile Güney Asya iken bu bölgeyi sırasıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika (yüzde 73), Doğu ve Güney Afrika (yüzde 61), Doğu Asya ve Pasifik (yüzde 61), Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 46) ve Batı ve Orta Afrika (yüzde 28) izlemektedir.

Raporda belirtildiğine göre virüsün bebeklere geçmesini önleme açısından annelerin antiretroviral tedaviye erişimi küresel ölçekte artmıştır. 10 yıldan daha kısa bir süre önce yüzde 44 olan tedaviye erişim oranı bugün yüzde 82’ye çıkmıştır. Ne var ki bu alanda da bölgeler arasındaki eşitsizlikler sürmektedir. Doğu ve Güney Afrika’da oran yüzde 92 ile en yüksek düzeydedir. Bu bölgeyi sırasıyla Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 79), Batı ve Orta Afrika (yüzde 59), Güney Asya (yüzde 56), Doğu Asya ve Pasifik (yüzde 55) ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (yüzde 53) izlemektedir.

Fore açıklamasını: “Henüz önümüzde alınacak uzun bir yol var. Hastalığın anneden çocuğa geçmesini önlemek için daha fazla sayıda hamile kadına antiretroviral tedavi uygulanmaktadır. Bu sayede 2 milyon yeni HIV enfeksiyonu ve beş yaşından küçük 1 milyon çocuk ölümü önlenmiş oldu. Benzer bir ilerlemeyi pediatrik tedavide de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çocuklar ve anneleri arasındaki bu açığın kapatılması, HIV enfeksiyonlu çocuklarda yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir” diyerek sürdürdü.

Rapordaki diğer veriler arasında şunlar da yer almaktadır:

  • 2018 yılında 0-9 yaş grubundan yaklaşık 160 bin çocuk HIV ile enfekte olmuştur ve böylece bu yaş grubundan olup HIV’lı toplam çocuk sayısı 1,1 milyona ulaşmıştır.
  • 2018 yılında beş yaşından küçük 89 bin çocuk hamilelik ya da doğum sırasında, 76 bin çocuk da anne sütü yoluyla enfeksiyona yakalanmıştır.
  • 2018 yılında 140 bin ergen kız HIV ile enfekte olurken ergen erkek çocuklarda bu sayı 50 bindir.

UNICEF gelecek kuşaklara yönelik bir halk sağlığı tehdidi olan HIV/AİDS’e son verilmesi için hükümetlere ve ortaklarına şu çağrıyı yapmaktadır:

  • Güç durumdaki bu nüfus kesiminin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilmesi için çocuklara ve ergenlere yönelik HIV testi ve tedavisi verilerinin iyileştirilmesi. 
  • HIV’lı çocuklar ve ergenlerde test ve tedavi açısından görülen ve sürüp giden açığın acilen kapatılması için etkili ve yenilikçi müdahalelere yatırım yapılması ve bu müdahalelerin yaşama geçirilmesi.

Fore açıklamasında “HIV riski ile karşı karşıya olan her çocuğu test ve tedavi etme konusundaki başarısızlık, çocukların yaşamı ve geleceği açısından hiçbir toplumun altından kalkamayacağı kadar büyük bir maliyet yaratır. Çocukların yaşam kalitesini korumak, sürdürmek ve iyileştirmek için HIV’la ilgili girişimler önümüzdeki ilk ve ikinci on yıllarda eksiksiz biçimde finanse edilmeli ve gerekli donanım sağlanmalıdır,” dedi.

İrtibat Kişileri

Patsy Nakell
on mission to UNICEF Mali
Telefon: +27 79 495 5938

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.