Gıda Krizleri Küresel Raporu, COVID-19 salgınının yeni risklere yol açtığı kırılgan ülkelerdeki gıda krizlerinin şiddetini ortaya koyuyor

Akut gıda güvenliğine ve beslenmeye yönelik yıllık rapor bugün yayınlandı

21 Nisan 2020
mother rand child
UN0232174/Njiokiktjien VII Photo

21 Nisan 2020, Brüksel/Roma/New York – Bugün, BM’nin, resmî kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı uluslararası ittifak, ileri düzeyde gerçekleşen açlığın temelinde yatan nedenleri ele alan yıllık Gıda Krizleri Küresel Raporu’nun yeni sayısını yayınladı. 

Küresel Rapor’da yer alan ana bulgular

Gıda Krizleri Küresel Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 2019 yılının sonunda 55 ülkede ve bölgede bulunan 135 milyon insan akut gıda güvensizliği* yaşamıştır (IPC/CH Faz 3 ve üzeri).

Ayrıca, raporda ele alınan gıda krizinin yaşandığı 55 ülkede, 2019 yılında 75 milyon çocukta bodurluk ve 17 milyon çocukta aşırı zayıflık görülmüştür.

Bu veriler, 2017 yılında raporun ilk sayısının yayınlanmasından bu yana Küresel Ağ tarafından belgelenen en yüksek akut gıda güvensizliği* ve yetersiz beslenme seviyeleridir. 

Ayrıca, 2019 yılında, 183 milyon kişi Stres (IPC/CH Faz 2) Fazı altında sınıflandırılmıştır.  Bu faz, akut açlığın en yüksek seviyesiyle ve COVID-19 salgını gibi bir şok ya da stres etkeniyle karşı karşıya kalındığında, kişinin içinde bulunduğu durumun bir krize ya da daha kötü bir duruma (IPC/CH Faz 3 ve üzeri) dönüşme riskini beraberinde getirmektedir.

Raporun kapsadığı 135 milyon kişinin yarısından fazlası (73 milyon) Afrika’da, 43 milyonu Ortadoğu’da ve Asya’da, 18,5 milyonu ise Latin Amerika’da ve Karayipler’de yaşamaktadır.

Raporda analizi yapılan gıda krizlerinin arkasında yatan temel nedenler şu şekildedir: çatışma (77 milyon kişinin akut gıda güvensizlik yaşamasına yol açan faktör), aşırı hava olayları (34 milyon kişi) ve ekonomik istikrarsızlıklar (24 milyon).

Editörlere Notlar

*   Akut gıda güvensizliği; bir kişinin yeterli gıda tüketememesinin, kişinin yaşamını veya geçimini doğrudan tehlikeye atması durumunu ifade etmektedir ve Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) ve Cadre Harmonisé gibi uluslararası kabul gören aşırı açlık ölçümlerine dayanmaktadır. BM’nin her yıl yayınladığı Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’nda belirtildiği üzere akut gıda güvensizliği kronik açlıktan daha şiddetlidir/kronik açlık ile aynı değildir. Kronik açlık bir kişinin normal ve aktif bir yaşam sürdürebilmek için gereken yeterli gıdayı uzun bir süre boyunca tüketememesi durumudur.  

*   Gıda Krizleri Küresel Ağı tarafından hazırlanan rapora, ana bulgulara, ortakların açıklamalarına ve multimedya içeriklere aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

Küresel Ağ hakkında

Gıda Krizleri Küresel Ağı; gıda krizlerinin temel nedenleriyle sürdürülebilir bir biçimde mücadele edebilmek amacıyla mevcut girişimleri, ortaklıkları, programları ve politika süreçlerini birbiriyle daha bağlantılı hale getirmeyi, bunları birbirine entegre etmeyi ve bu kapsamda sürece rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. 

Gıda Krizleri Küresel Raporu, Küresel Ağ’ın ana yayınıdır ve Gıda Güvenliği Bilgi Ağı (FSIN) tarafından desteklenmektedir. Rapor, 16 uluslararası insani yardım ve kalkınma ortağının yer aldığı uzlaşı temelli ve çok ortaklı bir analiz sürecinin sonucudur: Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (Sahel'de Kuraklık Kontrolü Daimi Eyaletlerarası Komitesi-CILSS), Avrupa Birliği (AB), Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı (FEWS NET), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Güvenliği Kümesi, Küresel Beslenme Kümesi, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) Küresel Destek Birimi, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI), Sistema de la Integración Centroamericana (Orta Amerika Ortak Pazarı-SICA), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR).

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.