Daha Güvenli İnternet Günü: UNICEF tüm dünyada gençlerin yüzde 70'inin maruz kaldığı online zorbalık ve tacizin önlenmesi için girişim çağrısında bulundu

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin benimsenmesinin ve Dünya Web’inin oluşturulmasının otuzuncu yılında çocukların dijital haklarına yeniden odaklanmanın zamanı gelmiştir

05 Şubat 2019
Daha Güvenli İnternet Günü: UNICEF tüm dünyada gençlerin yüzde 70'inin maruz kaldığı online zorbalık ve tacizin önlenmesi için girişim çağrısında bulundu
UNICEF/Olcer

NEW YORK, 5 Şubat 2019 – UNICEF bugün bir uyarıda bulunarak dünya çapında 15-24 yaş grubundan çevrimiçi olan gençlerin yüzde 70,6’sının internette şiddet, siber zorbalık ve dijital taciz gibi olgular yüzünden tehlikelere maruz kaldığına dikkat çekti. Kuruluş, çocuklara ve gençlere yönelik çevrimiçi şiddetin önlenmesi için kararlı girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı.
Daha Güvenli İnternet Günüdolayısıyla yapılan çağrı, UNICEF’in yakın zamanlarda gençler arasında gerçekleştirdiği bir anketin ardından geldi. Ankete beş hafta içinde 160’tan fazla ülkeden 1 milyon kadar yanıt gelmiş, dünyanın çeşitli yerlerinde öğrenciler önderliğinde yürütülen #şiddeteSON (#ENDviolence) Gençlik Sohbetlerinden önerilerde bulunulmuştur. Bu yanıt ve önerilerde gençler güvende kalabilmek için kendilerinin, ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve politikaları belirleyenlerin neler yapabileceklerine ilişkin değerli düşünceler iletmiştir. Bütün bunların arasında iyi niyet, zorbalık ve siber zorbalığın önlenmesinde en güçlü araçlardan biri olarak öne çıkmıştır.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore:  “Dünyanın dört bir yanından çocuklar ve gençlerden söylediklerinin net olduğunu öğreniyoruz:  İnternet iyi niyet açısından çölleşmiştir. İşte bu nedenledir ki UNICEF bu Daha Güvenli İnternet Günü’nde genç yaşlı herkesi çevrimiçinde iyi niyetli olmaya davet etmekte, İnternetin herkes için daha güvenli bir ortak haline getirilmesi için harekete geçme çağrısında bulunmaktadır.”
 
Internet gelir düzeyi ne olursa olsun artık gençlerin yaşamlarında bir demirbaş haline gelmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) göre 15-24 yaş grubundan gençlerin gelişmiş ülkelerde yüzde 94’ü, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 65’i çevrimiçidir. Bu yaş grubundaki yaygınlık, genel nüfusun internet kullanımındaki artışın çok ilerisindedir. Tüm dünya ele alındığında, yaş ne olursa olsun, toplam nüfusun yarısı çevrimiçidir. 
 
Ancak bu yaygınlaşma risk artışıyla birlikte gerçekleşmektedir. UNESCO’nun siber zorbalığın yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde yaygınlığıyla ilgili verilerine göre siber zorbalıktan etkilenen çocukların ve ergenlerin oranı yüzde 5 ile yüzde 21 arasında değişmektedir. Bu arada kızların bu tür zorbalığa maruz kalma olasılığı erkeklere göre daha yüksektir.
Siber zorbalık ciddi zararlara yol açabilir; çünkü kısa sürede geniş bir kesime ulaşabilmekte, çevrimiçinde süresiz erişilebilir durumda kalabilmekte, böylece mağdurlarını yaşamları boyunca “takip edebilmektedir.” Zorbalık ve siber zorbalık birbirini beslemekte, bu ikisi birlikte zarar verici bir davranış birlikteliği ve sürekliliği oluşturmaktadır. Siber zorbalık mağdurları diğer öğrencilere göre alkol ve uyuşturucu kullanmaya, okuldan kaçmaya daha eğilimlidirler. Okulda kötü notlar alma, özgüvensizlik ve sağlık sorunlarıyla karşılaşma olasılıkları da görece daha yüksektir. Kimi uç örneklerde siber zorbalığın intihara sürüklediği durumlar da olabilmektedir. Daha Güvenli İnternet Günü dolayısıyla UNICEF çevrimiçi ya da dışı iyi niyetin her birimizle başlayan bir sorumluluk olduğunu herkese hatırlatma gereği duymaktadır.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin30. yıldönümü dolayısıyla UNICEF ayrıca çocukların haklarının dijital alandaki çabaların en önüne yerleştirilmesi için yeni bir hareket ve işbirliği çağrısında bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında UNICEF dünya çocukları adına internetin bağlantı ve eğitim vaadini yaşama geçirmek üzere programlar uygulamaktadır. Örneğin, UNICEF’in İyi Şeyler İnterneti yaşam kurtarıcı ve yaşamı iyileştirici bilgileri herkese ücretsiz ulaştırmak üzere tasarlanmış mobil paketli içerikle dijital açıyı kapatmayı ve toplumları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Fore sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin benimsenmesinin ve Dünya Web’inin oluşturulmasının otuzuncu yılında hükümetler, aileler, akademi ve özel sektörün çocukları ve gençleri dijital politikalarının merkezine yerleştirmelerinin zamanı gelmiştir. Çocukları ve gençleri İnternetin verebileceklerinin en kötüsünden koruyarak ve en iyi İnternete erişimi yaygınlaştırarak dengenin iyiden yana değiştirilmesine hepimiz yardımcı olabiliriz.”
 
###
Editörlere notlar:
Çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
UNICEF’in #ENDviolence küresel kampanyası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

ITU ICT Verileri hakkında 
Çocukların ve gençlerin internet kullanımıyla ilgili verilerin kaynağı ITU ICT Facts and Figures 2017’dirve bu kaynak 2017 yılı sonu itibarıyla ana telekomünikasyon/ICT gösterge tahminlerini vermektedir.

İrtibat Kişileri

Kurtis Albert Cooper
UNICEF New York
Telefon: +19174761435
Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.